Гръбначно изкривяване

Гръбначно изкривяване

За такова се приема всяко трайно отклонение от нормалната форма на гръбначния стълб. Те биват: вродени и придобити. Придобитите от своя страна се делят на структурни ( патологични изменения в ГС и окололежащите тъкани) и функционални( няма органични изменения)

Според посоката на изкривяването биват странични ( във фронталната равнина) и предно-задни ( в сагиталната равнина)

Страничните са - сколиозите. Предно-задните са – кръгъл гръб, плосък гръб, вдлъбнат гръб, кръгло-вдлъбнат гръб, кифоза и лордоза. Увеличаването на гръдната кифоза над нормата довежда до изкривяването кифоза. Ако това увеличение обхване не само гръдната част, а и част от шийната и поясната, се получава кръгъл гръб. Ако обаче е увеличена гръдната кифоза и компенсаторно се е увеличила и поясната лордоза, тогава се получава кръгло-вдлъбнат гръб. Ако е увеличена поясната лордоза при нормални други кривини, говорим за вдлъбнат гръб или лумбална лордоза. В случая когато са изгладени почти всички кривини, особено на лумбалната лордоза, говорим за плосък гръб.

 

Цел на КТ – възстановяване на правилното телодържание  и нормална двигателна активност или максимално подобрение на състоянието

 

Задачи на КТ:

1)      общо укрепване на организма, физическо и психическо тонизиране и засилване на защитните сили

2)      възстановяване на нормалните взаимоотношения между прешлените (корекция)

3)      възстановяване на мускулното равновесие и повишаване на мускулната сила, особено на мускулите а туловището

4)      възстановяване на функционалната пълноценност на гръбначния стълб. Нормализиране на нормалната подвижност.

5)      Премахване на порочния двигателен навик за телодържание и изграждане на правилен при различни положения

6)      Стимулиране на физическото развитие и възстановяване на физическата дееспособност. Особено внимание се обръща на дихателната и сърдечно-съдовата система

 

Средства на КТ:

1)      общоразвиващи гимнастически упражнения и спортове – плуване, игри, танци и туризъм и други с тренировъчен характер или закаляване

2)      целенасочени упражнения

2.1. упражнения за подобряване силата на гръбна и коремна мускулатура с и без уреди, свободни и срещу съпротивление, от различни изходни положения, с ластици, пружини, по двойки, изометрични упражнения, ходене с различни тежести.

2.2. упражнения за изтегляне на скъсени мускули и съединителнотъканни структури и коригиране на изкривяването. За тази цел се използват подходящи ИП и пози, седеж на наклонена плоскост, висове, упражнения, изправящи, изтеглящи и отбременяващи ГС.

2.3. упражнения, възстановяващи нормалната подвижност на ГС( мобилизация)- упражнения във вода, пълзене на Клап

3) упражнения за повишаване на мускулната сетивност, упражнения за равновесие, балансиране( ходене върху гимнастическа пейка с и без рингове и тежести), за координация

4) упражнения за възпитаване на правилното телодържание в различни ИП, упражнения за правилно телодържание със зрителен контрол пред огледалото, упражнения до вертикална плоскост, упражнения за правилно ходене( с различно положение на ръцете,  различно положение на ходилата и двете) , ходене по различен терен, ходене с тежести( на глава).

5) дихателни упражнения ( подобряване функцията на дихателния апарат)

6) пасивни средства:

6.1. екстензия ( пасивно изтегляне на гръбначния стълб)

6.2. пасивна корекция посредством заемане на определена поза

6.3. имобилизация на ГС в коригирано положение временно( корсети)

6.4. масаж и физиотерапия

 

Предно-задни изкривявания. Целта, задачите и средствата на КТ не се различават особено. И тук основното е премахване на патологичния и изграждане на правилен двигателен навик за телодържание. То е немислимо без възстановяване на мускулното равновесие за сметка на засилване на гръбна и коремна мускулатура и разтягане на гръдна. Работи се изключително активно, а коригиращите пози служат като ИП.

При плоския гръб се прилагат повече упражнения за подобряване подвижността на гр.стълб и еластичността на походката.

При лордозите и вдлъбнатия гръб наред със засилване на коремна мускулатура се дават упражнения за и за седалищна мускулатура, за мускули на тазовото дъно.

Всички упражнения, които засилват изкривяването са противопоказани. При кифозите-навеждането напред и котешките гърбове, а при лордозите – ходенето на пръсти, повдигането на ръцете високо горе.

Когато изкривяването е кръгло-вдлъбнат гръб , най-напред се повлиява на лордозта , а след това на кифозата.

 

Особености на методиката

Действията, които се извършват при такива състояния, са активни и пасивни.

При първа степен се дават симетрични, а при втора и трета-асиметрични, т.е. се въздейства върху тази част на тялото, която има нужда.

Всяко упражнение да е насочено към решаване на конкретна задача.

Упражненията не трябва да са сложни и трябва да се изпълняват в бавен темп.

Bookmark and Share