Деформации на гръдния кош

Деформации на гръдния кош

Гръбначните изкривявания в странична или предно-задна посока, порочното телодържание, лошата работна поза и други често пъти водят до деформации на гръдния кош. Те се отразяват неблагоприятно на естетическия вид на фигурата и на функциите на гръдните органи.

Причини:

-          вродени - вродени неправилни форми на костния скелет на гръдния кош - неправилни прешлени, неправилни ребра, срастване на гръдно-ключичната става. Дефектът на костния скелет дава различни неправилни форми на гръдния кош. При такива случаи се получава изоставане и неправилно развитие на детето, дишането е лошо

-           придобити - след рахит, при гръбначно изкривяване, неправилно телодържание или работна поза

Най-честите деформации са:

-          Плоски гърди. Те съпровождат почти винаги предно-задните изкривявания (кифози). При тази деформация гръдния кош е сплеснат отпред и предно-задния диаметър е намален. Плоската отпред стена притиска сърцето и смущава неговите функции. БД също се намират в неблагоприятно положение.

-          Хлътнали гърди (обущарски гръден кош). Деформацията най-често е вродена (неправилно положение на плода) , но може да се развие и след прекаран рахит, професионално обременяване и др.. Хлътналите гърди се характеризират с фуниеобразно хлътване на гръдния кош в долната част на гръдната кост и хрущялната част на ребрата. Силно намален е предно-задния диаметър на гръдния кош. Води до смущение на функциите на сърцето и белия дроб.

-          Птичи гърди. Характеризират се с издаване на гръдната кост и предния край на ребрата напред. Гръдният кош е сплескан отстрани, ключиците с медиалната си част сочат напред. Причини вродени и придобити ( рахит, тежък спондилит в ранна възраст и др.). Предно-задния диаметър превишава напречния. В по-малка степен се нарушава функцията на БД и сърце.

 

Профилактика и лечение на деформациите на гръдния кош.

При плоските гърди е необходимо преди всичко да се вземат профилактични мерки и на първо място приучаване към заемане на правилна работна поза, която създава благоприятни условия за нормално положение на трупа и от тук нормално функциониране на редица системи (ДС, ССС, мускулна). Трябва да се активизира двигателния режим: редовно да се прави гимнастика, също редица изправителни упражнения (за кифоза), да се изгради правилен навик за телодържание.

Важно място заемат дихателните упражнения – динамични и специални. Трябва да се усвои предимно гръдното дишане, за да се предаде по правилна форма на гръдния кош. Могат да се практикуват редица спортове – плуване (бруст) , баскетбол, волейбол, гребане и др.. Използват се и дозирани силови упражнения – вдигане на дозирани тежести, разтягане на ластици и пружини и др.. Не трябва да се спи на висока възглавница и по корем. Използват се за кратко и лечебни пози – лежане по гръб с възглавница под гръдния отдел, ляв и десен страничен лег . За засилване на дихателната мускулатура – надуване на плажна топка, духане с тръбичка под вода и др.

Тези деформации сравнително лесно се предотвратяват при редовни занимания с ФУ и положителния резултат не закъснява – увеличава се виталния капацитет, гръдната обиколка, силата на мускулите на трупа.

Когато има съпътстваща кифоза или сколиоза , се работи съответно и за нея.

 

При хлътнали гърди се налага системно и продължително лечение с ФУ. И при тази деформация изграждането на навик на правилното телодържание е важен елемент. Двигателният усет за изпъчен гръден кош по време на стоеж, седеж, или ходенето не бива да се пренебрегва. Активните физически упражнения трябва да се насочат  към засилване на мускулите от предната страна и особено от задната страна на раменния пояс и средния дял на трупа. При вдишване гръдния кош се разширява в предно-задна, напречна и надлъжна посока. Тук се изисква дих.упражнения да разширяват гръдния кош предимно в предно-задна посока ( кинезитерапевта пречи на разширяването напречно, най-добре в тилен лег). Дихателните движения на гръдната стена могат да се увеличат и чрез дейността на правите коремни мускули и гръдната част на големия гръден мускул. Необходимо е също да се овладеят гръдното и диафрагмално дишане. Добре се повлиява състоянието и от плуването (бруст), волейбол, гребане, а също и от лечебните пози и упражненията за засилване на дих.мускулатура описани по горе.

При птичи гърди ФУ имат за задача да укрепят общото състояние на организма и да подпомогнат правилното развитие на гръдния кош. На преден план са общоразвиващите и специални дихателни упражнения, изпълнявани от различни ИП – тилен лег, седеж и стоеж. ИП страничен лег не е благоприятно. При изпълнение на дихателните упражнения е необходимо да се натисне гръдната част към тялото, за да не се увеличи размера на гръдния кош в предно-задна посока. Могат да се изпълняват и от лег, при което се получава механичен натиск върху предната стена на гръдния кош от тежестта на тялото. Когато е в тилен лег може да се поставя малка пясъчна торбичка върху изпъкналата гръдна част.

От трите деформации най-бързо се повлияват птичите гърди, след това плоските и най-бавно и продължително се лекуват хлътналите гърди.

Bookmark and Share