Заболявания на гръбначния мозък

Заболявания на гръбначния мозък

Биват възпалителни (полиомиелит) и травматични. Травмите на гръбначния мозък биват: сътресение, контузия и кръвоизлив. Характерно е, че може да се получи пълно или частично прекъсване на гръбначния мозък.

За сътресението е характерно, че след проясняване на съзнанието се установява засягане функцията на крайниците, тазово-резервоарни смущения и др., които преминават след 2-3 часа.

При контузия горните прояви остават, влошава се трофиката. Картината на клиничните прояви зависи от локализацията на травмата и степента на увредата.

1)      С1-С4 – спастична квадриплегия или пареза, автоматичен пикочен мехур, дишането е нарушено. Рехабилитационен потенциал – слаб. Ако е засегнат диафрагмалния нерв-загиват

2)      С5-Th2 – горна вяла, долна спастична плегия или пареза, ретнция на урината, дишане- диафрагмално, с шийни мускули. Рех.потенциал – малък. Ако е пареза ще може частично да се самообслужва.

3)      Th3-Th11 – долна спастична плегия или пареза, ретенция на урината, слаба коремна и интеркостална мъскулатура. Колкото по ниско е увредата, толкова по голяма част от интеркосталната мускулатура участва в дишането. Рех.потенциал – среден

4)      Th12-L1 – вяла параплегия, дишането е нормално, задържане на урината (атоничен мехур). Рех.потенциал – добър, придвижване с патерици

5)      L1-S5 – синдром на конската опашка, дишане нормално, анална и генетална анестезия, задържане на урината. Рех.потенциал – много добър

Методика на КТ

Травми в зона С1-С2 – в зависимост от вида на клиничните симптоми и клиничното поведение болните се разделят на 5 гупи:

1)      пациенти с квадрипаретичен синдром. Средства: лек масаж, дихателни упражнения (ДУ), пасивни упражнения, лечение чрез положение, релаксации, упр., стимулиращи движения в паретичната мускулатура, постепенно вертикализиране, обучение в ходене с или без помощно средство, ДЕЖ

2)      с двигателен дефицит на долните крайници. Средства: избирателен масаж, лечение чрез положение, релаксации, за долни крайници – ПНМУ, обучение в ходене с помощно средство

3)      с горна монопареза. Средства: масаж, пасивни упр., упр. с помощ, ПНМУ(1ви и 2ре диагонал с предмет), аналитични упражнения за раменен пояс, ДЕЖ

4)      пациенти, които нямат отпадна неврологична симптоматика, а имат слабост и сетивни нарушения. Средства: ДУ, общоукрепващи упр., за координация, равновесие, постепенна вертикализация, обучение в ходене с помощно средство

5)      лекувани оперативно- КТ е в зависимост от клиничните прояви

В зона С3-С7. дишането е диафрагмално, при увреда на диафр.нерв смърт

Цел на КТ: възможно максимално функционално възстановяване на крайниците, за да може да се самообслужва болния

Задачи:да се подобри дишането; поддържане трофиката на вялопаретичната мускулатура; предпазване от контректури; стимулиране движенията на паретичната мускулатура; постепенна вертикализация; да се приучи да изпълнява някои от основните дейности от ежедневния живот

Средства: ДУ и диафрагмални упражнения; лечебен масаж; пасивни упр.; лечение чрез положение; улесняващи упражнения (ПНМУ, в суспенсия); упр. за възстановяване на муск. сила, поддържане силата на незасегната мускулатура; упр срещу съпротивление –мануално; постепенна вертикализация; обучение за предвижване с инвалидна количка

Гръден отдел – параплегия до L1 спастична, след това вяла.

КТ при параплегия в 4 стадия:

Цел на КТ: да се научи болния към по-голяма самостоятелност в ежедневието

Първи стадии - КТ се провежда на легло

3адачи:

-          профилактика от застойна пневмония, тромбоемболия

-          предпазване от декубитуси

-          предпазване от контрактури

-          подпомагане възстановяването на тазово-резервоарните функции

-          поддържане силата на интактната мускулатура

Средства:  дих.упр.; диафрагмални упр.; вибрационен масаж на гръден кош; лечебен масаж на долни крайници; лечение чрез положение; пасивни упр.; упр. за коремна мускулатура, ако е съхранена инервацията; упр. за гръдна мускулатура; за раменен пояс; за гръбна( латисимус дорзи) и поясна (квадратус лумбалис) мускулатура; упр. в суспенсия; методи за подпомагане на уринирането

Втори стадии – КТ в легло, да се научи да се обръща в леглото, може да се проведе и в кабинет по КТ, ДЕЖ в леглото

Задачи:

-          да се поддържа силата на интактната мускулатура РП, трицепс брахии

-          засилване гръбна и поясна мускулатура

-          поддържане движенията в ставите

-          подпомагане уринирането

-          да се обръща сам в леглото

-          да сяда сам

-          да застава в колянна опора

Срадства: дих.упр.; диафрагмални упр.; масаж; пасивни упражнения; упр. за коремна, гръдна мускулатура; с тежести за трицепс брахии; упр. за гръбна и поясна мускулатура; упр. за подпомагане на уринирането; упр. за обръщане и сядане, за заставане в колянна опора; упр. за равновесие от седеж

Трети стадии – прилага се извънлеглото, да се научи болния да сяда в инвалидна количка и да се връща обратно и да се подготви за обучение в ходене

Задачи:

-          да се поддържа силата на интактната мускулатура РП, трицепс брахии

-          засилване гръбна и поясна мускулатура

-          подпомагане уринирането

-          да се научи да пълзи

-          да се научи да се придвижва с къси патерици на леглото или на успоредка

-          да сяда в инвалидна количка и обратно

Средства: упр с тежести за гръбна, коремана мускулатура, горни крайници; упр. от колянна опора; упр. за ходене с къси патерици и успоредка;  упр. за сядане в количка.

Четвърти стадии – пациента се обучава да ходи с помощно средство (апарати и канадки, патерици и др)

Задачи: поддържане силата на горната част на тялото; сам да поставя помощните средства; да стои прав с помощ на 2ма КТти, на стабилна основа, на патерици: да се научи да ходи

Средства: упр. за баланс на таза от седеж и стоеж; упр. за подобряване равновесието от седеж и стоеж; упр. за ходене

 

Bookmark and Share