Заболявания на дихателната система

Заболявания на дихателната система

От гледна точка на физиологията имаме два вида дишане: външно и вътрешно.

При външното дишане имаме три основни момента: въздухообменът при вентилацията с поемането и издишването на въздуха; разпределението на въздуха в отделните части на БД; дифузия – преминаване на кислорода от алвеолите в кръвта.

При вътрешното дишане има два момента: преминаването на кислорода от кръвта в тъканите. Този процес зависи от доброто кръвонапълване на белодробните капиляри – перфузия; биологичното окисление в самите тъкани.

Също трябва да се познава механиката на дишането. Тук важните моменти са: гръдният кош се разширява в предно-задна посока, странично и надолу; силите, които осъществяват движенията на гръдния кош са: съкращенията на дихателната мускулатура – основна и спомагателна, еластичността на гръдния кош, белите дробове и коремните стени, тежестта на гръдния кош и коремните органи; регулацията на дишането.

Видове дихателни нарушения:

1)      вентилаторни. Вентилацията е най-важната функция, пряко достъпна и поддаваща се на компенсаторни механизми. Вентилаторните нарушения се делят на обструктивни, рестриктивни и смесени. Към обструктивните спадат спастичния бронхит, бронхиална астма и др. Характеризират се с намаляване просвета на дихателните пътища. Запушването може да бъде от – контаркция на гладкомускулните влакна в стените на бронхиолите; застой или възпаление на лигавицата; отоци на бронхиоларната тъкан; запушване от секрети, чужди тела и др. Към рестриктивните спадат – туберкулоза, абсцес и др. възпалителни процеси в БД. Те се дължат на увреждане в белодробната структура. Част о дихателната повърхност се изключва от действие. БД са с намалена разтегливост.

2)      алвеоларно-респираторни. Те биват: нарушение в разпределението на въздуха в БД – емфизем; нарушение на дифузията – силикоза, фиброза

При много дихателни заболявания наред с горното имаме и нарушена регулация на дишането; неправилен тип дишане; напрегнатост в гръдния кош и нарушен баланс на дихателните мускули; дискоординация на междуребрената мускулатура и диафрагмата; натрупване на секрет, който значително увеличва съпротивлението; нарушена стойка, която се отразява на движенията на гръдния кош; нарушения в психиката и хиподинамия. Тези нарушения са характерни най-вече за хроничните белодробни заболявания. Наблюдават се в по-лека степен или преходно при острите в началните периоди на възстановяване.

Неправилното, непълноценно и нерационално дишане оказва неблагоприятно влияние не само върху дихателния апарат, но и върху организма, като цяло. Води до недостатъчно вентилиране, отслабва устойчивостта на дихателната система и повишава предразположеността към белодробни заболявания. Отразява се и на стойката. При такива лица работоспособността е намалена.

Основни симптоми и синдроми на заболяванията на дихателната система са: болки в гърдите, задух, кашлица ( с храчки и без), храчене ( слузни, серозни, гнойни, кръвохрачене)

Влияние на ФУ:

–        тонизират работата  ДС, а чрез нея по нервнорефлекторен път на всички органи и системи

–        чрез тях се подобрява вентилацията на БД ( задълбочаване и учестяване на дишането)

–        те съдействат за позитивни структурни и функционални промени на самата дихателна система – подобряване на нервно-хуморалната регулация на дишането и работата на дихателния център, подвижността на гръдния кош и диафрагмата, увеличаване на жизнената вместимост, еластичността на белодробната тъкан, усвояване на кислорода, хипоксична устойчивост и т.н.

–        чрез ФУ се стимулира мускулния химизъм (насищането с кислород и отвеждането на въглеродния диоксид), както и транспортирането на кислорода до органите и тъканите.

Методика на дихателната лечебна гимнастика

Цел – постигането на оптимална вентилация, която да задоволява нуждите на организма както в покой, така и при дейности, свързани с физически усилия, и то при колкото се може по-малък разход на енергия.

Методиката на дихателната гимнастика зависи изцяло от вида на дихателното нарушение – обструктивен, рестриктивен или смесен. Като се изхожда от това, трябва да се има предвид, че най-пълноценно е ритмичното и равномерно, спокойно пълно дишане, при което вземат участие всички части на дихателния апарат.

Вдишването и издишването трябва да става през носа. Важен момент е, че усвояването на правилното дишане се подчинява на принципа на изграждането на двигателен навик. Последователността е – първо се усвоява правилното дишане в покой, а след това съчетано с упражнения, които са автоматизирани (ходенето) и по-малко сложни. По нататък условията се усложняват – като структура на упражнението и големина на натоварването. Коремното дишане се поддава по-трудно на тренировка. А също и пълното съгласувано коремно и гръдно дишане .

Актът на вдишването и издишването се включва в структурата на дихателния акт и преди всичко на движенията на туловището и горните крайници (подпомагат разширяването на гръдния кош).

Особености на методиката при основните видове вентилаторни нарушения

При обструктивните трябва да се разруши създадения патологичен, неадекватен начин на дишане, състоящ се в усилване на гръдното дишане. Често пъти то е високо гръдно, насочено към върховете, едностранчиво ребрено, с усилено включване на помощната дихателна мускулатура. Едновременно с това базалното дишане е ограничено. Тук работим за деблокиране на диафрагмата за постигането на по-пълно дишане. Всичко се насочва към бавно, но пълно издишване и създаване на правилен дихателен ритъм. Дихателната честота да се доведе до норма.

При заболявания с рестриктивен характер е важно да се укрепва инспираторната дихателна мускулатура. Болния може да се приучи към по-учестено и не особено дълбоко дишане. При тези смущения дълбокото дишане изисква голяма дихателна работа за преодоляване на еластичното съпротивление. Учестеното дишане увеличава съпротивлението на въздушната струя и също изисква повече енергия, която в сравнение с енергията за преодоляването съпротивлението на еластичните сили на БД и гръдния кош е по-малко. Оптималната честота е към 30.

Bookmark and Share