Замърсяване на почвата

Замърсяване на почвата

Този вид замърсяване е в следствие на разрушаване тънкия слой от здрава и плодородна почва покриващ повърхността на земята. Повечето от храната по целият свят се произвежда от използването на почвата. Ако не я опазим земеделците по света няма да могат да добиват достатъчно храна за изхранване на останалите хора.

Здравата почва зависи от различни видове бактерии, гъбички и малки животинки(червеи...). Те разрушават отпадъците и произвеждат хранителни вещества помагащи за растежа на растенията.

Използването на торове може да ограничи възможността на тези организми да разградят непотребните вещества. От своя страна това прави почвата не-плодородна, а в най-лошия случай безполезна и дори отровна.

Много други човешки дейности също увреждат почвата: Напояването в сухи райони с лош дренаж може да наводни полята. Когато преливащата вода се изпари, тя оставя натрупвания от сол след себе си. Така почвата става прекалено солена за отглеждане на посеви. Дейността в мините замърсява почвата с токсични тежки метали. Много учени вярват, че киселинният дъжд също намалява плодородието на почвата.
Замърсяване на водата

 

Случва се, когато се съберат прекалено много отпадъци в една водна система. По този начин се затрудняват природните процеси прочистващи системата. Различни замърсители влияят върху тези системи по много начини. За отпадъци се считат: индустриалните киселини, гиривата, селскостопанските пестициди, отровните растения и животни. Излишъците на отпадъци като: фосфатните сапуни, химическите обогатители, животинските торове също замърсяват водния живот.

Процесът на замърсяване започва, когато прекалено много хранителни вещества се влеят във водната система. Те стимулират хипер разтежа на алги, които колкото повече растат, толкова повече и умират. Бактериите във водата използват големи количества кислород за да се справят с тези излишни свръх количествата от умрели алги. Като следствие на това нивото на кислород във водата намалява и това причинява смъртта на много растения и животни.

Източници на замърсяването на водата са бизнес, селскостопански, домашни, индустриални и други замърсители, а именно: канализационни мръсотии, индустриални химикали, селскостопански химикали и отпадъци на животни.

Друга форма на замърсяване на водата е чистата но гореща вода, която се изпуска от заводите в плавателните канали. Това е н.нар. термално замърсяване и наранява рибите водните растения, като намалява количеството на кислород във водата. Разлетите химикали и масла, водят до едно опустошително водно замърсяване унищожаващо водните птици, черупчестите мекотели и другият див живот.

Някои замърсявания на водата се случват в следствие на неподходящо разпределение на канализационната отпадна вода от чистата вода за пиене. В части на света, където липсват преработвателни заводи за отпадъчни води, вода носеща отпадъци от човека, може да се влее в питейната. Носейки болестотворна бактерия тази вода може да зарази питейната и да причини болести, като холера и дизентерия. В областите с добри санитарни възли, повечето то човешките отпадъци се вливат чрез подземни тръби към заводи за специална обработка които убиват болестотворните бактерии и премахват тежките отпадъци.

Bookmark and Share