Казуси по медицинска етика

Казуси по медицинска етика

Казус № 1

55-годишен мъж, засегнат от рак на гърлото с множествени метастази, намиращ се в последен стадий на заболяването, е хоспитализиран. Медицинският персонал разбира сериозното състояние на пациента и това, че неговото съзнание от време на време е нарушено. Медицинският екип чувства, че пациентът се нуждае от интубация, за да се поддържат неговите жизнени функции и да диша по-добре. Сутринта е поискано съгласие на пациента за интубиране и той се съгласява. След обед, когато пациентът е в съзнание, той се колебае за предишното си съгласие и отказва интубирането. На следващия ден ситуацията се повтаря.

Според Вас - да се интубира или да не се интубира? Мотивирайте своя отговор.

По мое мнение на желанието на пациента трябва да бъде игнорирано, първо защото не е заявил в писмен вид (декларация) своя отказа от интубация и второ защото е очевидната психичната лабилност и неспособност за вземане на решение. Това трябва да му обясни с подходящ тон и да се съобщи на лекаря за създалата си ситуация. Може много да ти е мъчно да гледаш, че някой се мъчи, но трябва да се постъпи професионално, следвайки правилника и закона, тъй като той всеки сам решава дали да следва установената практика и ред или да постъпва според своя вътрешен закон.
По принцип колкото и да е болен човек инстинкта му за оцеляване работи и винаги се надява на чудо, в моменти когато състоянието се подобрява. За всички лекари и медицински лица на първо място трябва да бъде Хипократовата клетва и сестринското обещание на Флоранс Найтингейл, т.е. да се следва конвенцията. Моят избор е да следвам четирите основни закона на етиката, съобразявайки със закона и установените с него правомощия, които имам в качеството си на медицинска сестра.

 

Казус № 2

34-годишен мъж е хоспитализиран във Вашето отделение в терминална фаза на заболяването си от тумор на тестисите и множествени метастази. Очакват се палиативни грижи. В предходните месеци са му предлагани различни лечения, които са били безуспешни. По негово мнение клиничното му състояние е много несигурно. Има сериозно влошаване поради множествени метастази. Съпругата му (която се е възползвала от изкуствено осеменяване преди химиотерапията) и неговите родители са тук и полагат грижи за него. След соматичното лечение и психологична подкрепа, лекуващият лекар започва да прилага морфин във високи дози, което обаче е недостатъчно за облекчаване на болката на пациента. Налага се увеличаване на морфина до доза близка до леталната с цел по-ефективно купиране на болката.

В качеството Ви на сестра към Вас се обръщат пациента и неговото семейство с молба да се сложи край на страданието му чрез увеличаване на дозата на морфина. Вие уведомявате лекаря за тяхното желание.

Какво, според Вас, трябва да направи лекаря? Аргументирайте своя отговор.

Мнението ми е, че на родните трябва да бъде отказано категорично, да се уведоми лекаря и много внимателно и с подходящ тон да им се обясни, че това е престъпление и ефтаназията е забранена от закона. В такъв момент е най-добре да насочиш роднините да потърсят успокоение от близки, приятели, да се помолят в църква Бог да бъде милостив и да намали мъките на страдащия . Тъй като има опасност въпреки всичко те да помолят друго медицинско лице или сами да свършат тази "работа" трябва да им се помогне психологически да разберат тежестта на действието, което искат да извършат. Ако обгрижването на неизличимо болния е психично тежка дейност за тях, аз бих ги посъветвала да оставят болния на грижите на квалифициран персонал в техния дом и хоспис, който да намали стреса от контакта със страдащия човек, който обичат, но се измъчват от тежкото му състояние и стряскащия външен вид.

Bookmark and Share