Как бунтовникът си представя картината на юнашката смърт

Как бунтовникът си представя картината на юнашката смърт

“На прощаване” – Христо Ботев

Ботевата поезия е съхранила най-драматичните търсения на българина възрожденец. В стихотворението “На прощаване” поетът представя своята житейска позиция за смисъла на човешкият живот. В синовната си изповед Ботевия лирически герой разкрива духовния си свят, изпълнен с копнеж за свобода, подвиг и безсмъртие.

Бунтовникът си представя смъртта в героично извисен план. Това е юнашка смърт в името на един свещен идеал – освобождението на отечеството. За тази смърт ще се пеят песни и ще се разказват легенди, тя няма да потъне в забрава.

В композицията на стихотворението картината на смъртта е поставена на първо място, защото това е по – вероятният изход от борбата. Героят си представя своята смърт в “Балкана”, символизиран от “скали” и “орляци”. Когато описва трагичния си край, той вижда тялото си разкъсано и разпиляно по черната многострадална българска земя. Тази натуралистична картина е ярка и въздействаща и за това спомага и контрастът “бяло” – “черно”, “ниско” – “високо”, “по сколи и по орляци” – “в земята, майко черната”.

Предчувствайки трагичната си гибел бунтовникът моли майка си да разкаже на невръстните му братя за неговата смърт, за да не остане подвига му забравен. Героят им завещава пушката и сабята си – символи на въоражената съпротива, на бунта и непокорството. Бунтовникът се надява, че братята му ще станат като него “силно да любят и мразят”.

Идеята за безсмъртието на подвига е внушена и чрез образа на песента. Тази юнашка песен ще разказва на поколенията за героичната му смърт, ще буди у тях жажда за отмъщение. А дълбоката скръб на майката и либето, проронените от тях сълзи ще бъдат забелязани от невръстните му братя. В дълбоката скръб на двете жени те ще прозрат смисъла на саможертвата и разпъвани между любовта и омразата ще отстояват правото на българския народ да бъде свободен.

В “На прощаване” един дързък и не спокоен дух завещава на поколенията след него страстно да обичат родината и свободата и страстно да ненавиждат подтисничеството и тиранията. Това е и неговото послание към бъдещето.

Bookmark and Share