Конспект по вътрешни болести

Конспект по вътрешни болести

1. Анамнеза - план и правила при снемането й. Сегашно състояние - план и правила за изследването му. Болест, нозологична единица, патогенеза, клиника. Диагноза на болестта. Причини за грешка. Прогноза. Болнична документация.

2. Изследване на глава и патологични промени. Изследване на шия и патологични промени.

3. Основни симптоми и синдроми на заболяванията на дихателната система (кашлица, храчки, болки в гърдите, дихателна недостатъчност и др.)

4. Допълнителни методи за изследване на дихателната система (рентген, бронхоскопия, изследване на храчка, плеврална пункция, спирометрия, газов анализ). Патологични промени.

5. Остър и хроничен бронхит. Белодробен емфизем ХОББ

6. Бронхиална астма.

7. Бронхиектазии. Белодробен абсцес.

8. Бактериални и вирусни пневмонии.

9.Белеодробен рак.

10.Плеврални изливи (възпалителни и невъзпалителни). Пневмоторакс.

11. Основни симптоми и синдроми на заболяванията на сърдечно-съдовата система.Остра циркулаторна недостатъчност (шок). Синкоп.

12. Хронична сърдечна недостатъчност - патогенеза, типове, степени, клинична картина.

13. Артериално налягане - техника на измервани, нормални стойности. Артериална хипертония (идиопатична и вторична), Артериална хипотония.

14. Ревматизъм - етиология, патогенеза, клинична картина. Аортни и митрални клапни пороци.

15. Хипертонична болест - етиология, патогенеза, клинична картина, Стадии усложнения.

16. Атеросклероза, Исхемична болест на сърцето - класификация. Стенокардия -стабилна и нестабилна.

17. Миокарден инфаркт - етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза. ЕКГ промени.

18. Основни симптоми и синдроми при заболяванията на отделителната система (дизурия, болки, хипертония, отоци, анемия, промени в урината, бъбречна недостатъчност).

19. Функционално изследване на отделителната система. Проби на Зимницки и Фолхард. Бъбречни клиранси. Азотни тела в кръвта. Инструментални методи (рентген, ехография, сцинтиграфия на бъбреци, реногамаграфия, бъбречна биопсия и др.).

20. Остра и хронична бъбречна недостатъчност.

21. Остър и подостър гломерулонефрит.

22. Хроничен гломерулонефрит.

23. Остър и хроничен пиелонефрит.

24. Нефролитиаза.

25. Основни симптоми и синдроми при заболяванията на хранопровода. Методи за изследване. Най - важни заболявания на хранопровода (езофагоспазъм, езофагит, язва, рак и др.).

26. Основни симптоми и синдроми при заболяванията на стомаха.

27. Физикално функционално и инструментално изследване на стомаха.

28. Остър и хроничен гастрит.

29 Стомашна и дуоденална язва.

30. Рак на стомаха.

31. Основни симптоми и синдроми при заболяванията на черния дроб - горно и долнодиспептичен синдром, функционална чернодробна недостатъчност, жълтеница.

32. Основни симптоми и синдроми при заболяванията на черния дроб - портална хипертония, чернодробна енцефалопатия, чернодробна кома.

33. Функционално изследване на черния дроб - лабораторни показатели (общ белтък, протеинограма, амоняк, коагулационни фактори, коловдостабилитетни проби, ензими, серумен билирубин).

34. Вирусен хепатит. Хронични хепатити.

35. Чернодробна цироза.

36. Първичен и метастатичен рак на черния дроб

37. Основни симптоми и синдроми при заболяванията на жлъчния мехур и извън чернодробните жлъчни пътища.

38. Изследване на жлъчния мехур и извън чернодробните жлъчни пътища (рентген, доуденално сондиране).

39. Холелитиаза - етиология, патогенеза, клинична картина.

40. Остър и хроничен холецистит и холангит.

41. Рак на жлъчния мехур и извън чернодробните жлъчни пътища.

42. Основни симптоми и синдроми при заболяванията на панкреаса. Методи на изследване на панкреаса.

43. Остър и хроничен панкреатит.

44. Рак на панкреаса.

45. Основни симптоми и синдроми при заболяванията на тънкото и дебелото черво.

46. Остър и хроничен колит. Язвен колит.

47. Остър и хроничен ентерит.

48. Рак на дебелото черво.

49. Основни симптоми и синдроми при заболяванията на кръвотворната система (червен, бял и тромбоцитен ред

5G, Анемия- патогенеза и класификация.

51. Остра следкръвоизливна и хронична хегязодефи«>г-а a~ev,<-

52. В -12 и фолиеводефицитна анем/з.

53. Хемолитична анемия,

54. Хипо - и арегенераторна анемия.

55. Остри и хронични левкози,

56. Заболявания на кръвосъсирването.

57. Болести на хипофизата - Акромегалия, гигантизъм, нанизъм, Безвкусен диабет,

58. Хиперпфеочдоъм (Базедова болест, токсичен аденом, базедовифицирана нодозна струма).

59. Хипотиреоидизъм.

60 Хипокхлицизъм (болест на Адисон).

61. Хипеогортицизъм (болест и синдром на Кушинг).

62. Захарен диабет.

63. Затлъстяване. Метаболитен синдром. Измършавяване. Неврогенна анорексия.

64. Основни симтоми и синдроми при ставните заболявания. Остеопороза.

65.Ревматоиден артрит.

66. Болест на Бехтерев.

67. Деформираща артроза.

68. Подагра.

Bookmark and Share