Литий

Литий

Литият е алкален елемент със сребристобял цвят. Той е най-лекият от металите - два пъти по-лек от водата. Той е мек метал и се реже с нож.

По отношение на химически свойства и характеристики литият прилича на натрия.

Литият се получава чрез електролиза на разтопен литиев и калиев хлорид. Той потъмнява и се окислява много бързо под влиянието на въздуха. Трябва да се съхранява в течност като суров нефт. По степен на наличност в земната кора литият е на 35-то място. Литият не съществува свободно в природата, а само в химични съединения. Най-важните минерали, съдържащи литий, са лепидолит, сподумен, петалит и амблигонит (всички те са алумосиликати). Използва се като редуциращо средство. Литият и неговите соли оцветяват пламъка в тъмночервено.

 

Твърдост по скалата на Моос — 0,6

Коефициент на термично разширение — 0,00006 cm/cm·°С при температура 0°С

 

Приложение

Съединения на лития се използват във вентилационните системи на космическите кораби, подводници, за надуване на спасителни лодки, в стъкларската (за специални оптически стъкла използвани при работа с рентгенови лъчи) и керамичната индустрия, като фунгицид, в акумулаторни батерии. В пиротехниката литиевите съединения се използват за производство на светещи червено ракети.

Литиевият деутерид LiD (съединението на лития с деутерия - тежкия изотоп на водорода) поради удобните си физични свойства е единственото гориво, което се използва при водородните бомби за осъществяването на термоядрен взрив.

Използва се за направата на леки и твърди сплави за самолетостроенето.Една такава литиева сплав е със състав 85% Mg, 14% Li и 1% Al . Литият се използва за очистване на газови смеси от азот.

Съединения на лития се използват като ефективно средство в медицината (психиатрия) при лечението на биполярно разстройство.

 

         История

Литият е бил открит от Йохан Арведсон (Johann Arfvedson) в Швеция през 1817 г. Наименованието му идва от гръцката дума "литос",което в превод на български означава "камък".

 

 

3

ХелийЛитийБерилий

Водород

Li

Натрий

 

Химическа серия Алкални метали
Група, период, блок 1A, 2, s
Външен вид Мек сребрист метал

 

Свойства на атома

Атомна маса 6,941 u
Атомен радиус (calc) 145 (167) pm
Ковалентен радиус 134 pm
Радиус на ван дер Ваалс 182 pm
Електронна конфигурация 1s22s1
e- на енергийно ниво 2, 1
Оксидационни състояния
(Оксид)
1 (силна основа)
Кристална структура кубична обемноцентрирана

Физични свойства

Агрегатно състояние твърдо
Плътност 535 kg/m³
Температура на топене 453,69 K (180,54 °C)
Температура на кипене 1615 K (1341,85 °C)
Моларен обем 13,02×10-6 m³/mol
Специф. топлина на топене 3 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 145,92 kJ/mol
Налягане на парата Pa при K
Скорост на звука 6000 m/s при 20 K

Други

Специф. топлинен капацитет 3582 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост 10,8×106 S/m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share