Неофит Рилски

Неофит Рилски

Неофит Рилски е роден в семейството на свещеник през 1793г. В пазвите на Пирин планина, в Банско.Светското му име е Никола Поппетров Бенин.Първоначално учил при баща си.Едва 15-годишен,Никола Бенин избиагъл от къщи и тръгнал с иконописеца Тома Вишанов Молера,основател на Банската иконописна школа,за да учи зографство.Никола отишъл в Рилския манастир с Вашанов,който през1808г. Изографисал манастирската постница”Св.Лука”.Младият ученик решава да се покалугери и като монах приема името Неофит.Към тази решителна стъпка го подтиква неутолимият стремеж към образование,тъй като калугерите му обещали,че ще го изпратят да учи,обещали му да го изучат на „елинската книга”.Първоначално той изучавал гръцки език в манастира ,а от 1821 до 1825г.продължил в Мелник при прославеният из цяла Македония даскал Адам.Неофит толкова добре усвоил елинския и съвременния гръцки,че замислил да състави гръцко-български речник.Целта му била да подпомогне сънародничетата си в гръцките училища.

През лятото ма 1826г.Неофит се завърнал в Рилската обител,за да започне своето учителско поприще в тамошното килийно училище.От 1827 до 1830г.преподава в Самоковското училище,а след това става писар(секретар) на манастира.В началото на 1832г. Пътува до Цариград с неизвестна мисия на пловдивските търговци първенци.

На 31 януари 1833г.,след унищожението на Рилския манастир от стихиен пожар,Неофит е изпратен от манастирската управа в Казънлък,като духовник и да помага за събирането на средства за пострадалия манастир.

По това време Васил Априлов,Никола Палаузов и братя Мустакови се били кум великотърновския  гръцки владика митрополит Иларион Критски да им посочи достоен учител за основаното от тях новобългарско училище в Габрово.Той им препоръчал Неофит Рилски,когото добре познавал и ценял.Монахът бил изпратен в Букурещ,където усвоил взаимоучителната метода на обучение.За 9-те месеца престой той не само изучил новата система на преподаване,но съставил и отпечатал първите необходими учебни пособия:”Взаимоучителните таблици”(буквар),по който ставало преподаването в основното училище,и нещо особено важно- първата граматика на български език.

Неофит Рилски смело подхваща идеите на д-р Петър Берон за нуждата от светско образование.Особено забележителна е и мисълта му,че българският народ  преди всичко трябва да устройва училища,а след това- черкви и манастири.

На 2 януари 1835г. Той лично открил Габровското училище и започнал занятията.Обучавал 120 ученици на четене и писане на роден български език,аритметика,география,история,гръцки език.Той сложил началото на новобългарското светско образование въз основа на живата народна реч.

Bookmark and Share