Олекотяване на Windows с nLite

Олекотяване на Windows с nLite

nLite – да направим Windows лек!

 

Мечтали ли сте някога за собствена Windows дистрибуция, която да не ви инсталира нежеланите компоненти, които така или иначе не използвате, да съдържа последните кръпки и сервизни пакети и да инсталира автоматично драйвърите за вашата конфигурация? Да създадете собствен олекотен Windows e възможно, при това много лесно, бързо и безплатно с програмата nLite.

nLite е малка програма с интерфейс на български език, която служи за премахване на нежелани компоненти, интегриране на кръпки, сервизни пакети и драйвъри в Window 2000 Pro/XP (всички версии) /2003 (Еnt). Освен това има възможност за създаване на bootable диск и автоматизиране на инсталацията (без намеса на потребителя). Въпреки, че все още програмата няма финална версия, работи стабилно и се развива с изключително бързи темпове. Може да я изтеглите свободно от http://nuhi.msfn.org. За да работи nLite ви е необходим MS .NET Framework. Ако го нямате инсталиран, изтеглете го от download.microsoft.com и го инсталирайте.

След като вече сте качили nLite на вашият компютър, стартирайте го от иконата на работния плот или от старт менюто. Ще ви се появи прозорец с информация за версията на програмата и меню за избор на език (фиг. 1).

nl1

От менюто изберете Bulgarian и щракнете бутона “Нататък”. Следва да изберете какви промени искате да нанесете на вашият Windows. Имате следните възможности: интегриране на сервизен пакет, отстраняване на компоненти, създаване на автоматизирана инсталация (без намеса на потребителя), интегриране на драйвъри, интеграция на кръпки (hotfixes), oпции и донастройки и създаване на bootable (самозареждащо се) ISO. Изберете желаните задачи и преминете към следващта стъпка. От бутона „Изберете” посочете папката, в която сте копирали съдържанието на вашият Windows инсталационен диск. Моля обърнете внимание, че трябва да посочите директорията с инсталационните файлове, а не директорията на вече инсталираният Windows!!! След като сте посочили папката,  nLite ще изведе кратка информация за Windows-а – версия, build, сервизен пакет, език, размер. Натиснете „Нататък” за да продължите с изпълнението на задачите. (фиг. 2)

  • Интегриране на Service Pack. Toва става, като от бутона „Изберете” посочите файла на сервизният пакет. Едва ли ще срещнете някакви затруднения с тази стъпка..
  • Отстраняване на компоненти. В тази част от процедурата по олекотяване на Windows трябва да изберете кои компоненти желаете да премахнете. Те са групирани в следните категории: Драйвъри, Интернет приложения, Мултимедия, Опции на операционната система, Приложения, Сервизи (услуги), Езици и Директории. Когато маркирате с мишката кой да е компонент, в дясно се появява кратко описание за какво служи и дали е безопасно отстраняването му. Четете внимателно помощната информация, преди да селектирате каквото и да е било за премахване, за да си спестите проблеми с олекотеният Windows. Може да заредите готова схема, да импортирате и експортирате настройки от меню Файл. В меню Compatibility ви се дава възможност да изберете кои компоненти да бъдат защитени от неволно отстраняване. (фиг.2)

nl2

  • Интегриране на драйвъри. nLite ви позволява да интегрирате драйвърите за наличния ви хардуер в Windows инсталацията. За целта oт бутона „Вмъкни” изберете inf файловете. Важно е да се уточни, че по този начин се вмъкват само драйвърите, а не и съпътващите ги помощни програми, контролни панели и т.н. Препоръчително е да премахнете същият тип хардуер от страницата „Премахване на компоненти” с цел избягване на конфликти.
  • Интегриране на поправки (hotfixes). Интегрирането на поправки (hotfixes) става аналогично на вмъкването на драйвъри – щраквате на бутона „Вмъкни” и избирате кръпките. Нищо сложно.
  • Автоматизирана инсталация. Използвайки тази възможност на nLite предварително може да зададете предпочитаното име за потребител и администраторска парола, да въведете CD ключа на Windows, да определите използваният език, часова зона, резолюция на екрана и т.н. По този начин си спестявате време за настройка на операционната система по време на инсталацията. Много е удобно и за хора, които нямат опит с качването на Windows.
  • Oпции и донастройка. В тази част от процеса на създаване на собствен инсталационен диск имате контрол над процеса на иснаталация и донастойка на визуалните стилове, еxplorer-а и десктопа. Лесно може да настроите старт менюто, диалоговоите прозорци за отваряне/съхранение на файлове, Internet Explorer-a, да подобрите сигурността и бързодействието на операционната система.
  • Създаване на самозареждащо се (bootable) ISO. В тази финална стъпка ви се дава възможност да зъдадете bootable ISO на олекотеният Windows, който сте създали. Процеса на създаване на изображението на диска е изцяло автоматизиран – само избирате CD етикет и посочвате папка за съхранение, а останалото е работа на nLite. Ако желаете да добавите някаква папка или файлове към диска, сега е момента да го направите.

Така създаденото ISO изображение записвате с Nero или какъвто е друг софтуер за запис на дискове по обичайният начин. Инсталацията протича като на нормален Windows. Повече информация и помощ относно nLite може да потърсите във форума на програмата (msfn.org/board) или в официалната страница на програмата (nuhi.msfn.org).

Владимир Иванов

 

Bookmark and Share