Пневмония

Пневмония

Пневмонията е възпалително заболяване на белите дробове, при което се нарушава нормалния процес на дишане и възниква опасно за здравето състояние.
При пневмония се засягат по отделно или най-често заедно така наречените "алвеоли" и "интерстициум". Алвеолите са най-малките въздушни структури на белите дробове. Те представляват своеобразни "сакчета", в които се извършва газообмена между вдишания въздух и кръвта.
Интерстициумът е заобикалящата алвеолите белодробна тъкан, която съдържа кръвоносните съдове и има важна укрепваща роля. При пневмония алвеолите и/или интерстициумът са възпалително увредени и нормалното дишане е затруднено.

Пневмониите продължават да са едни от най-актуалните и тежко протичащи болести в наши дни. Въпреки наличието на съвременни противомикробни средства, те са основна причина за смъртен изход сред инфекциозните заболявания и на пето място в статистиката на болестите причиняващи смърт.

Болестите обикновено възникват, когато организмът е подложен на действието на увреждащи фактори и не може да им противодейства адекватно. Възпалението на белите дробове може да се получи под влияние на различни физични и химични фактори като радиация, попадане на чужди тела в бронхите, действие на токсични и дразнещи газове, аспирация на стомашно съдържимо и т.н.

Най-честата причина за възникване на пневмония е действието на биологични фактори, а именно инфекции с различни микроорганизми - бактерии, вируси или гъбички.

Инфектирането с причинителите на пневмония обикновено става по така наречения "въздушно-капков" път, при който вредните микроорганизми се вдишват и попадат в белите дробове. Когато организма не може да ги елиминира, те започват да се размножават, отделят различни токсини и по този начин предизвикват възпалителни изменения в алвеолите и/или белодробния интерстициум.

Понякога, пневмонията може да се причини от микроорганизми, нормално обитаващи дихателната система. Когато защитните сили на организма са отслабени (в следствие болест, недохранване, физическо, психическо изтощение и т.н) нормалната бактериална флора може да се размножи в такава степен, че да предизвика заболяване на белите дробове.

Класификацията на пневмониите е много разнообразна. Тя включва причината за възникването им (физични, химични, биологични фактори), локализацията на измененията (алвеоларни, интерстициални, смесени), обема на белодробното засягане (лобарни, лобуларни), както и хода на клиничното им протичане (остри, хронични, атипични).
Най-съществено за лечението е разделянето на инфекциозно причинените пневмонии на:

  • бактериални
  • вирусни
  • гъбични/протозойни/хелминтни

Тъй като това са инфекциозни заболявания, от значение за епидемиологията на пневмониите е определяне на мястото където е станала инфекцията. По този признак те биват:

  • придобити в обществото пневмонии
  • възникнали в болнична обстановка пневмонии

Пневмонията винаги трябва да се счита за сериозно заболяване, независимо че при наличие на мощни антибактериални средства, най-често се изкарва "на крак". В зависимост от защитните сили на организма, придружаващите заболявания и възрастта тежестта на протичане варира от почти безсимптомни форми, до тежка дихателна недостатъчност с опасност за живота на болния.
Най-честите признаци на заболяването са:

  • внезапно втрисане, изпотяване, висока температура
  • наличие на задух, учестено дишане, стягане, бодежи в областта на гърдите
  • кашлица със или без отделяне на секрет, най-често наличие на кафяво-червеникави храчки, променящи цвета си в хода на заболяването
  • отпадналост, мускулни-ставни болки, безапетитие, често наличие на лабиален херпес

Някои пневмонии не се вписват в гореописаните начини на протичане. Те се означават като "атипични" и могат съществено да затруднят диагнозата. Ето защо и при най-малкото съмнение за започващо възпаление на белите дробове трябва да се търси лекарска помощ, за да се избегнат евентуални тежки усложнения.

Първите стъпки в лечението на пневмониите са така наречените "общи мерки". Към тях се числят подходящия хранителен и постелен режим, хидратацията (оводняването), медикаменти за борба с температурата, кашлицата, болките и дихателната недостатъчност.
Лечението на инфекциозно предизвиканите пневмонии се осъществява с помощта на противомикробни средства. Такива медикаменти са антибиотиците, които представляват вещества произвеждани от едни микроорганизми за подтискане растежа и унищожаването на други микроорганизми. Посредством методите на химическия синтез и генното инженерство, днес са създадени редица съвременни лекарства от подобен тип, които са мощно средство за борба с различни инфекции, включително пневмонии. Дали лечението ще се осъществи в амбулаторни (домашни/извънболнични) или болнични условия, зависи от много фактори, сред които най-важни са тежестта на клиничната картина и усложненията, наличието на съпътстващи заболявания и възрастта.

Нарастващ проблем в световен мащаб е все по-голямата резистентност (устойчивост) на микроорганизмите спрямо най-често използваните противомикробни средства. Ето защо изборът на най-подходящ антибиотик е съществен момент в специфичната терапия на пневмониите.
В лечението на придобитата в обществото пневмония, средство на първоначален избор са широкоспектърни (действащи на голям брой микроорганизми) антибиотици от групата на протектираните беталактами, макролидите и новите флуорхинолони. При тежки случаи, както и в болнична обстановка, най-често се ползва комбинация от противомикробни средства.

 

 

Bookmark and Share