Създаване на първата Ви уеб страница с HTML, писан на Notepad

Създаване на първата Ви уеб страница с HTML, писан на Notepad

1-ва HTML страница. Среда за писане на код.

За създаване на html-страница е нужен някакъв текстов редактор, например Notepad, който е част от пакета на Windows.

За да отворите Notepad натиснете бутон "Start" най-долу, най-вляво на екрана, след което изберете Programs->Accessories->Notepad.

Командите (tags) на езика HTML се затварят в ъглови скоби (< и >)

Повечето команди имат начален и краен (затварящ) таг.

Крайния таг е същия като началния, но с наклонена черта отпред.

Началния таг (команда) за създаване на html страница е <html>
Крайния таг с който завършва html документа е </html>

След като отворите Notepad напишете в него:

<html>Това е моята първа HTML страница</html>

след което натиснете от горното меню File -> Save as...

От прозореца който се отваря изберете къде в компютъра ви да се запази html-страницата (например в диск C или в папка My Documents и т.н.), напишете името на страницата с разширение html (например index.html), изберете "All Files (*.*)" от менюто срещу надписа "Save as type:" и натиснете бутон Save.

По този начин страницата е съхранена на твърдия диск. Началната страница на един уеб сайт трябва да носи именно названието index.html, за да могат браузерите да я разпознават като начална и да я отварят при изписване на уеб адреса (www.some-site.com).

За да работите по страницата и да променяте html-кода трябва да я отворите и от горното меню да изберете View ->Source.

За да съхраните промяна на кода натискайте File -> Save от текстовия редактор Notepad. За да видите промените в браузера Refresh-вайте html документа.

Структура на HTML документ

HTML документите са съставени от две основни части -

1. Глава (head)
2. Тяло (body)

Началния и крайния тагове на главата са <head> и </head>
Началния и крайния тагове на тялото са <body> и </body>

Типичната структура на един html документ е

<html>
<head> </head>
<body> </body>
</html>

Текста, графиките, снимките и изобщо всичко което се вижда на монитора при отваряне на една html страница, се намира в "тялото" (body) на страницата, т.е. между таговете <body> и </body>.

 

Тагове преди началния таг html (!DOCTYPE)

Преди началния таг (<html>) на html документа се разполага тагът
<!DOCTYPE>.

Чрез тага <!DOCTYPE> и атрибутите му се указва на браузера каква версия на HTML или XHTML е използвана при написване на html документа и какъв е типът на документа.

1. При HTML 4.01 се използват 3 типа DTD (Document Type Declaration)

а. Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Ползва се когато при изграждане на страницата е използван CSS (Cascading Style Sheets).

б. Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Ползва се когато при изграждане на страницата не са спазвани стриктно изискванията на HTML 4.01.

в. Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Ползва се когато страницата е изградена с фреймове (frames).

2. При XHTML 1.0 съществуват същите 3 DTD:

a. Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Ползва се когато при изграждане на страницата е използван CSS (Cascading Style Sheets).

б. Transitional

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Ползва се когато при изграждане на страницата не са спазвани стриктно изискванията на XHTML 1.0.

в. Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Ползва се когато страницата е изградена с фреймове (frames).

ПРИМЕР:

<!DOCTYPE html PUBLIC
"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>
<head> </head>
<body> </body>
</html>

 

 

Заглавие на html документ

В главата (<head> </head>) на html документа се разполага заглавието на страницата (title).

Заглавието на html документа се изписва между таговете
<title> и </title>

Важно е една html страница да има зададено заглавие, тъй като търсачките (като Гугъл например) възприемат написаното между таговете <title> и </title> като най-важната информация за страницата. Заглавието трябва да съдържа  до 40-50 знака и да описва най-точно съдържанието на страницата.

Заглавието на html страницата се показва в синята лента в най-горната част на браузера.

ПРИМЕР:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>
<head>
<title>Моята първа HTML страница</title>
</head>
<body>

Текст и графики.

</body>
</html>

 

 

Метатагове

Освен заглавието в главата (<head> </head>) на html документа се поместват и метатаговете. Използването на повечето метатагове не е задължително, но е препоръчително.

Метатаговете нямат краен (затварящ) таг и според изискванията за писане на XHTML-код наклонената черта се изписва в края на началния (и единствен) таг.

Някои от метатаговете представляват елемент от SEO (Search Engine Optimization). Tова са метатагът за описание (description) и метатагът за ключови думи (keywords). Чрез описанието на страницата и ключовите думи те правят сайта по-лесно откриваем при търсене с търсещите машини в интернет. Голяма част от търсачките в интернет обаче обръщат внимание само на съдържанието на страниците, като игнорират съдържанието на метатаговете за описание и ключови думи.

Метатаговете се разделят на 2 групи:

a. Метатагове съдържащи атрибута HTTP-EQUIV и атрибута CONTENT. Имат следния формат:

<meta http-equiv="име" content="съдържание" />

Използват се за да управляват определени действия на браузъра.

б. Метатагове съдържащи атрибута NAME и атрибута CONTENT. Имат следния формат:

<meta name="име" content="съдържание" />

Използват се за да подават определена информация на търсачките.

СПИСЪК НА МЕТАТАГОВЕТЕ

1. <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />

Указва на браузъра азбуката, на която е написана страницата. Атрибута charset може да приема различни стойности в зависимост от езика на който е написан html документа. В случая стойността windows-1251 указва html документ написан на кирилица.

Съществуват няколко стандартизации.

Според стандартите на ISO (International Organization for Standardization) стойностите на charset могат да бъдат:

iso-8859-1 за западноевропейски латински езици: английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, шведски, датски, норвежки, исландски, финландски, ирландски, шотландски, каталунски + албански, африкаанс и суахили
iso-8859-2 за централноевропейски латински езици: чешки, полски, унгарски, румънски, хърватски, словашки, словенски
iso-8859-3 за есперанто + малтийски и турски
iso-8859-4 за балтийските езици - естонски, латвийски, литовски + гренландски и сами
iso-8859-5 за езиците на кирилица - български, руски, белоруски, македонски, сръбски, украински
iso-8859-6 за арабските езици
iso-8859-7 за гръцки
iso-8859-8 за еврейски
iso-8859-9 за турски
iso-8859-10 за няколко езика от нордическата зона - гренландски ескимоски, лапландски
iso-8859-11 за тайландски
iso-8859-12 за келтски
iso-8859-13 за някои елементи на балтийските езици, които липсват в iso-8859-4
iso-8859-14 за келтски (подобно на iso-8859-12)
iso-8859-15 изпълнява функциите на iso-8859-1, но съдържа и символа за Евро
iso-8859-16 изпълнява функциите на iso-8859-2, но съдържа и символа за Евро

ПРИМЕР: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

!ВНИМАНИЕ: При писане на html документи на кирилица e по-добре да се използва не iso-8859-5, а кодовия стандарт за работа под Microsoft Windows: windows-1251

ПРИМЕР: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />

Стойностите на този стандарт са:

windows-1250 за централноевропейските езици - чешки, полски, унгарски, румънски, хърватски, словашки, словенски + албански и немски (подобен на iso-8859-2)
windows-1251 за езиците на кирилица - български, руски, белоруски, македонски, сръбски, украински (подобен на iso-8859-5)
windows-1252 за западноевропейските езици (подобен на iso-8859-1)
windows-1253 за гръцки (подобен на iso-8859-7)
windows-1254 за турски (подобен на iso-8859-9)
windows-1255 за еврейски (подобен на iso-8859-8)
windows-1256 за арабски (подобен на iso-8859-6)
windows-1257 за балтийските езици (подобен на iso-8859-4)
windows-1258 за виетнамски

Ако се налага да създадете html документ на руски за стойност на charset е най-добре да се ползва кода KOI8-R.

ПРИМЕР: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=KOI8-R" />

2. <meta name="description" content="Кратко описание на страницата." />

Метатаг за кратко описание на съдържанието на html документа.  Препоръчително е дължината на описанието да не надхвърля 150 символа.

3. <meta name="keywords" content="Ключови, думи, отделени, със, запетаи" />

Метатаг за ключови думи. Подбират се думите, които имат отношение към съдържанието на страницата и го описват най-добре. Няма значение дали се оставя или не по една стъпка разстояние (space) между запетаята и следващата дума. Препоръчително е дължината на ключовите думи да не надхвърля 500 символа. Една и съща ключова дума не трябва да се повтаря повече от 3 пъти, тъй като в противен случай страницата ще бъде игнорирана от някои от търсещите машини.

4. <meta name="classification" content="business" />

Метатаг който класификацира най-общо съдържанието и насочеността на страницата. В случая е указано, че това е бизнес-страница. Други стойности на атрибута content могат да бъдат:

art - изкуство
internet - интернет
education - образование
entertainment - забавление
government - правителство
news - новини
sport - спорт
science - наука и др.

5. <meta name="robots" content="index, follow" />

Метатаг, който дава указание на търсачките каква част от сайта да индексират. В случая е указано да се индексира страницата и да се следват връзките в нея. Стойностите, които могат да укажат в атрибута content са следните:

content="all" - индексиране на страницата и всички нейни връзки;
content="none" - без индексиране на страницата и връзките й - използва се при страници в процес на изграждане или ако по някаква причина не желаете посещения на страницата;
content="index, follow" - указва индексиране на страницата и следване на връзките й (отговаря на content="all");
content="index, nofollow" - указва индексиране на страницата без да се следват връзките намиращи се в нея;
content="noindex, follow" - само проследява връзките от страницата без да я индексира;
content="noindex, nofollow" - не се индексира страницата и не се следват връзките (отговаря на content="none");

Подобен е и метатага googlebot - това название се задава като стойност на атрибута name (name="googlebot"), стойностите на атрибута content са като на метатага robots (all, none, index, follow, noindex, nofollow), като към тях има и още 2 възможности:

content="nosnippet" премахва маркирането (удебеляването) на думи, съвпаднали с думите при търсене, при връщане на резултат от Гугъл.

content="noarchive" не позволява архивиране на страницата от робота на Гугъл.

ПРИМЕР: <meta name="googlebot" content="noarchive" />

6. <meta name="revisit-after" content="20 days" />

Метатаг, който указва на претърсващите мрежата за нови сайтове програми на търсачките (т.нар. "паяци" или "червеи") през колко дни да посещават страницата, за да индексират промените в нея. В случая е указано страницата да се индексира веднъж на всеки 20 дни. Обикновено търсачките обновяват данните за страниците през определен период, който е различен за различните търсещи машини - 30 дни, 90 дни и т.н. Този Метатаг е полезен, ако страницата редовно се обновява - чрез него може да се укаже страницата да бъде посещавана и сканирана по-често. Трябва да се има предвид, че не всички търсещи машини следват указанията на "revisit-after". Използването му е препоръчително в комбинация с метатага "expires" или с метатаговете "pragma" и "cache-control".

7. <meta http-equiv="expires" content="Thu, 10 Oct 2002 13:45:50 GMT" />

Метатаг, който показва на браузъра, че информацията в страницата не е актуална след указаната дата - в случая след 13:45:50 ч. на 10 октомври 2002, четвъртък. Датата трябва да се изпише точно в същия формат, както е указано в примера и да бъде дата от миналото. Това ще застави браузъра да не зарежда страницата от кеша на диска, а всеки път да я търси направо на сървъра. На мястото на датата може да се укаже и стойност "0" - ефекта ще бъде същия, т.е. браузъра ще търси новата (актуализираната) страница всеки път, когато му се зададе съответния уеб адрес. Обикновено този метатаг се използва в комбинация с метатага "revisit-after", за да бъдат заставени търсещите машини да посещават страницата на всеки няколко дни. Препоръчително е да се ползва за страници, които се обновяват често.

8. <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />

Този метатаг дава указания на браузъра дали да кешира или не страницата. Препоръчително е стойността на атрибута content да бъде същата като посочената в примера - "no-cache". Така браузъра няма да кешира страницата и всеки път ще я извиква от сървъра. Т.е., изписан по този начин, метатагът ще бъде полезен при страници, които често се актуализират. Обикновено се комбинира с метатагаовете "revisit-after" и "pragma".

Списък на стойностите на атрибута content:

no-cache - страницата не може да се кешира
no-store - разрешено е кеширането на страницата, но не е разрешено нейното архивиране
public - страницата може да се кешира в публични компютри
private - страницата може да се кешира в лични компютри

9. <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />

Предотвратява кеширането на страницата в прокси-сървър. Препоръчително е да се ползва комбинирано с метатаговете "cache-control" и "revisit-after". Стойността му винаги трябва да е "no-cache". Полезен е при често актуализирани страници.

10. <meta http-equiv="content-language" content="en-us" />

Този метатаг указва езика, на който е написан HTML-документа и може да бъде използван от търсещите машини при индексация на страницата. В случая е указан език и диалект - en-us - американски английски. За указване на български език кода е "bg". Може да се използва и комбинация, например - "en-us, bg". Полезен е за не-англоезични и многоезични сайтове.

Кратък списък с кодовете на някои езици:

bg (Български)
en (Английски)
en-gb (Английски-Великобритания)
en-us (Английски-САЩ)
de (Немски)
fr (Френски)
fr-ca (Френски-Канада)
fr-fr (Френски-Франция)
it (Италиански)
es (Испански)
fi (Финландски)
nl (Холандски)
no (Норвежки)
sv (Шведски)
da (Датски)
cs (Чешки)
pl (Полски)
ru (Руски)
ja (Японски)
11. <meta name="author" content="Ivan Ivanov" />

Този метатаг дава информация за автора на страницата - на атрибута content се присвоява като стойност името на автора или неговия e-mail.

12. <meta name="reply-to" content="ivanov@email.com" />

Метатаг, който указва имейл за обратна връзка.

13. <meta name="copyright" content="Copyright © 2003, 2004, 2005 Company Name, All rights reserved." />

Метатаг за указване на защитени авторски права, регистрирани търговски марки, номера на патенти и др. Съдържанието на атрибута content може да бъде като в примера или подобно.

14. <meta name="distribution" content="global" />

Метатаг който указва "обсега на действие" на страницата. Атрибута content може да приеме само една от следните стойности:

global - показва, че информацията в страницата е за масово ползване
local - показва, че информацията в страницата има местно значение
iu (internal use) - показва, че информацията в страницата е само за вътрешно (частно, лично) ползване

15.  <meta name="rating" content="general" />

Този метатаг определя за какъв кръг посетители е предназначена информацията в страницата. Ако съдържанието на атрибура content е "general" - както е в примера - тогава страницата е предназначена за най-широк кръг ползватели.

Списък на възможните стойности на атрибута content:

general - страница предназначена за всички ползватели
mature - страница предназначена само за възрастни
restricted - страница с достъп само за определен ограничен кръг посетители
14 years - страница предназначена за деца

16. <meta name="pubdate" content="2005-06-28" />

Метатаг, който указва датата на публикуване на страницата. Датата трябва да е указана в посочения формат: година-месец-ден.

17. <meta name="owner" content="Company Name" />

Метатаг указващ името на собственика на сайта - лично име или име на компанията-собственик.

18. <meta http-equiv="refresh" content="7;URL=http://www.yahoo.com" />

Това е метатагът за пренасочване. В примера на атрибута content е зададена като стойност цифрата 7 и адреса http://www.yahoo.com, което указва 7 секунди след зареждането на страницата тя да бъде пренасочена към сайта на Yahoo. Метатагът се ползва само когато посетителите на дадена страница трябва автоматично да бъдат пренасочени към друга страница.

ПРИМЕР:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>
<head>
<title>Заглавие на страницата до 40-50 символа</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<meta name="description" content="Описание на страницата до 150 символа." />
<meta name="keywords" content="ключови, думи, описващи, страницата, не, повече, от, 500, символа, и, без, повторение, на, една, и, съща, дума, повече, от, 3, пъти" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="googlebot" content="noarchive" />
<meta name="classification" content="internet" />
<meta name="revisit-after" content="20 days" />
<meta http-equiv="expires" content="0" />
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="content-language" content="bg" />
<meta name="author" content="Author Name" />
<meta name="owner" content="Company Name" />
<meta name="reply-to" content="name@email.com" />
<meta name="copyright" content="Copyright © 2003, 2004, 2005 Company Name, All rights reserved." />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="rating" content="general" />
<meta name="pubdate" content="2005-03-28" />

</head>
<body>

Графика и текст

</body>
</html>

Не е задължително да се ползват всички метатагове. Ако страницата е писана на кирилица трябва да се използва метагът, указващ кирилица. Силно препоръчително е да се включат и метатаговете за описание, ключови думи и robots.

 

Bookmark and Share