Химичните елементи от IIа група

                     Химичните елементи от IIа група

 Магнезий Mg

 • Изключително важен елемент за фотосинтезата при растенията,тъй като влиза в структурата на молекулата на хлорофила. В човека манезият е нужен за енергопроизвеждането в клетките и ускорява метаболизма.
 • Магнезият е важен елемент за много от функциите в организма. Неговата основна роля обаче е да се грижи за равновесието на нервната и мускулната системи. За да избегнете умората и стреса, не трябва да лишавате тялото си от магнезий.
 • Общо, в тялото има около 25 грама от този елемент. 60% от тях са в костите, една четвърт- в мускулите. Останалото се разпределя по равно в мозъка и другите ключови органи като сърцето, черния дроб и бъбреците.
 • Магнезият помага при разпределянето на сигналите на нервните клетки, при производството на протеини и за регулиране на сърдечния ритъм.Берилий – Be
 • Използва се за повишаване твърдостта на сплави, напр. берилиев бронз. Добива се от минералите берил, хелвин и хризоберил. Берилият и сплавите му се използват в самолетостроенето, ракетостроенето, електротехниката. Процесът на насищане на повърхността на стоманени детайли с цел повишаване на корозионната им устойчивост се нарича берилизация. Влиза в състава на изумруда.
 • Устойчив на корозия, токсичен, сребристобял метал, срещан главно в берил и се използва при рентгеновите стъкла и при производството на сплавиОткрит е от немския химик Фридрих Вьолер (Fredrich Wohler) през1798 г. Произход на името: от името на минерала берил. Берилий(Be) – Най-токсичния елемент ! Измества магнезия от всичките му съединения. Свързва се с много здраво с нуклеиновите киселини.

    Калций- Са          

 • Поради голямата му активност използването на калция като метал е ограничено. В металургията се използва като редуктор при получаване на някои редки и скъпи метали.                
 • Количеството на веществата може да възпрепятства абсорбацията на калция.                                                                                                                                                                                                                                       Phytic киселина, намираща се в триците, пълнозърнестите и суровите зеленчуци са едни от тези. Uronic киселина, част от хранителните влакна, и oxalic киселина, откривана в известни плодове и зеленчуци може също bind calcium. Въпреки, че диетите, обикновено наситени с тези киселини, не се смята да имат значителен ефект за калциевото абсорбиране. Наситените мазнини могат също да намалят абсорбацията.
 • Калциевата загуба са намалява ако приемането му намалее. Приспособяването към увеличения и намаления калций става с храненето. Намаленото приемане води до увеличение на способността за абсорбация. При бебетата и децата калция се задържа за растежа на костите. Калция също така се губи чрез кърменето.

            

                         Стронций-Sr

 • Среща се изключително в свързано състояние и то най-вече под формата на SrCO3-стронцианит,и SrSO4-целестин.Освен това той е и съставна част на някои солени природни води. В костите и зъбите на човека има известно количество стронций. Установен е в фотосферата и в спектъра на някои звезди. В метеоритите не е установен.
 • Стронцият е сребърно-бял метал с относителна плътност 2,6. Той е по-мек от калция. Прясно отрязан има блясък който се губи във въздуха, като първоначално се получава жълт, после жълто-кафяв и накрая със сив оттенък от формиралия се оксид и хидрооксид. Той е по-малко електропроводим от калция. Разтваря се във втечнения амоняк, като разтворът се оцветява в синьо.Стапя се при 757°С и кипи при 1364°С. Той е по-активен от магнезия и калция.С халогенните елементи реагира: с флуора-буйно при обикновена температура, а                                                                  с другите - при високи температури.С тронциевите съединения са сравнително безобидни, с изключение на радиоактивните му изотопи. Пастата за зъби Сенсодин съдържа 10% стронциев хлорид под формата на хидрат.Стронциев оксид SrO Представлява бяла праховидна сиситема, която се кристализира в кристална решетка от типа на натриевия хлорид.Има относителна плътност 4,75.Стапя се при 2430°С.Химически се отнася много близко до СаО.Реагира с хлора при червена жар до SrCl2, а с фосфора и сярата - до съответният сулфид и фосфорид. Реагира с киселини, но не и с основи.                                                                                                      Барий-Ва
 • Поради високата му реактивност с кислорода, в природата не се среща в чист вид, а най-често като съединения в различни минерали.Най-честата употреба на този елемент е във вакуумните тръби, луминисцентните лампи, в пиротехниката (съединенията на бария горят със светлозелен пламък) и производството на свещи за автомобили. Някои съединения на бария се употребяват също и във фотографията, медицината, производството на стъкло и бои и др.Приемането на по-високи дози барий причинява стомашно-чревни разстройства, мускулна слабост, затруднено дишане и повишаване или спадане на кръвното налягане.
 • Барият е сребрист метал с много висока температура на топене.

 

Bookmark and Share