Tag Archives: абокат

Технически фишове за медицински сестри   Технически фиш за задълженията на медицинската сестра при поставяне на абокат Траен венозен източник (абокат/канюла) I. Определение за абокат – пластмасова канюла за еднократна употреба, която е стерилна и апирогенна, съхранява се на стайна температура и не бива да се използва по-дълго от 24 часа (max 48 - 72 ч.). Те са с номерация от 32 до 60. С него се канюлира само

Траен венозен източник (абокат) I.  Определение за абокат – пластмасова канюла за еднократна употреба, която е стерилна и апирогенна, съхранява се на стайна температура и не бива да се използва по-дълго от 24 часа (max 48 - 72 ч.). Те са с номерация от 32 до 60. С него се канюлира само периферен венозен съд. Бътерфлай се използва при деца. Тя няма водач и има само игличка. Определение за венокат – апирогенен, рен