Tag Archives: анализ

Социалната работа като професия. Обща характеристика и общ анализ Що е професия   Професията е вид трудова дейност (служба или занятие), която изисква продължително и интензивно обучение и владеене на специализирани знания и умения и обикновено се регулира от професионална организация, етически кодекс и процес на лицензиране или сертификация. В Европа и Сев. Америка професионалисти са библиотекарите, дипломатите, с

Снобската литература е толкова вредна, колкото и чалгата   Теменуга Маринова, поет и преводач: “Снобската литература е толкова вредна, колкото и чалгата” - Г-жо Маринова, с какво ви провокира творчеството на Едгар Алън По? - Той е изключителен поет и философ, един от върховете в световната литература. Работата върху преводите му беше много трудна, защото в България до сега единственият преводач беше Георги Мих

 Социална работа и социални проблеми на ресоциализацията на безнадзорните деца Обща характеристика и общ анализ. Увод Задълбочават се проблемите с детската престъпност – това е категоричният извод, който отчитат от Общинска комисия за борба с престъпленията сред малолетни и непълнолетни. Главен фактор, обуславящ тази тревожна тенденция, е тежката социално – икономическа обстановка – трайно настаняващата се бедност.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „МОНБАТ” АД Анализ на финансовото състояние на предприятието и ранна диагностика на финансовата криза (работно съдържание,предложено от Светозар Von Попстойков) Прочети повече “АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „МОНБАТ” АД” »

“По жицата” – разказ за страданието и надеждата в човешкия живот Йордан Йовков Йовковият художествен свят е свят на красота, мъдрост, благородство и любов, за това той има облагородяващо въздействие върху човешката душа. Такъв е и разказът “По жицата”, в който оживява една човешка драма. “По жицата” е разказ за страданието и болката, но и за вярата в доброто и за надеждата, която спасява човешките души. Още в първи

“Венчайте България с лаврови венци” – “Опълченците на Шипка” Иван Вазов   Одата “Опълченците на Шипка” е художествен израз на преклонението на Иван Вазов пред подвига на безименните защитници на Орлово гнездо. Тя е последната творба от безсмъртния пантеон на героите – “Епопея на забравените” и има за цел да покаже, че България не е получила даром свободата си. Вазов рисува ярки картини на великата битка. В най-драм

“Бяха сред обществото, но бяха в пустиня” (“Немили  - недраги” Иван Вазов)             Любимата тема на Иван Вазов в най-значителните му творби е героизмът и самопожертвуванието на българина в последните години на турското робство. В повестта “Немили – недраги” писателят пресъздава живота на българските емигранти в Румъния – хъшовете, които безкористно и всеотдайно служат на майка България. Във втора глава на повес

Как бунтовникът си представя картината на победното завръщане “На прощаване” – Христо Ботев Ботевата поезия е съхранила най-драматичните търсения на българина възрожденец. В стихотворението “На прощаване” поетът представя своята житейска позиция за смисъла на човешкият живот. В синовната си изповед Ботевия лирически герой разкрива духовния си свят, изпълнен с копнеж за свобода, подвиг и безсмъртие. Една от най-поет

Чувствата и мислите на лирическия герой, разкрити в увода на стихотворението “На прощаване” Христо Ботев          Ботевата поезия е съхранила най-драматичните търсения на българина възрожденец. В стихотворението “На прощаване” поетът представя своята житейска позиция за смисъла на човешкият живот. В синовната си изповед Ботевия лирически герой разкрива духовния си свят, изпълнен с копнеж за свобода, подвиг и безсмъ

Историята на един пропаднал живот “Маминото детенце” от Любен Каравелов          В сатиричната повест “Маминото детенце” Любен Каравелов разглежда проблем, актуален за времето – връзката между поколенията и взаимоотношенията между родители и деца. Творбата е разказ за историята на едно чорбаджийско дете, което израствайки в бездуховна и паразитна среда, нравствено деградира и морално пропада. Чорбаджииският син Ник

Гераците (ЛИС) В края на XIX - началото на XX век настъпва пре­лом в нравствените ценности на българското село. Традиционните устои на патриархата са разколе­бани. Нов морал определя нравствения облик на времето. Хората, здраво свързали съдбата си със земята и труда, са изправени пред труден избор -да приемат или отхвърлят ценностите на епоха, чужда на тяхната душевност. Връзката човек - зе­мя, човек - трудово усил