Tag Archives: банкови карти

Банкови карти - същност и видове Видове електронни карти Кредитни карти Кредитната карта е лична или корпоративна пластмасова магнитна карта, издадена от банка, агенция или друга институция, срещу която покупката на стоки или ползването на услуги до определен лимит се минават по сметката на картата въз основа на подпис на бланка. Използва се като средство за удължаване на срока на плащане; дава право да се извърш