Tag Archives: билогия

Клетката - основна единица на живота 1. Цели Автор Проф. Тодор Николов Цели на преподавателя: В тази преговорна глава се прави кратък преглед на изученото в химията и биологията. Затова целите са да се акцентира на значението, видовете, състава и структурната организация на клетките, да се въведе представата за протичащите в тях метаболитни процеси и да се разгледат примери за значението на тези знания за клиниката