Tag Archives: България

География на транспорта и съобщенията в България   І. Същност, значение и особености на транспорта. Транспортът се отнася към третичния стопански сектор /обслужващ/ и по-точно към т. н. “производствени услуги”. Продукцията му е превоз на стоки и хора. Прочети повече “География на транспорта и съобщенията в България” »

Наблюдения в огледалото на отчаяните Д-р Николай Михайлов: Българската политическа система действа като карикатура на демокрацията Д-р Николай Михайлов Доктор Михайлов, не смятате ли, че трябва вече да престанем да се вторачваме (оттласкваме) от тоталитарния период? На по-възрастното поколение ситуацията започва да прилича на 60-те и 70-те години, когато всякакви бивши партизани, идеолози и функционери про

Балканският геополитически възел и великите сили   Доц. ст.н.с. д-р Никола АВРЕЙСКИ * Балканите имат особено геополитическо положение. Като европейска опора на “мостове” към Азия и Африка, те са удобен път за нашествия, естествен театър на бойни действия и традиционен възел на световни съперничества. Това придава необичаен динамизъм на социалните процеси в региона. А глобалният резултат е превръщането на Балк

Българските национализми и европейската интеграция 1. Множеството значения на понятията за национализъм и множеството национализми Понятието за национализъм на много места в света не се гледа с добро око. Отъждествява се с ксенофобия, агресивност и шовинизъм, с демонстрация на превъзходство на своята нация над останалите. Това е особено типично за страна като нашата, в която периодът след 1944 г. е време на лекуван

В търсене на балканския оксидентализъм /доц. Диана Мишкова/ Вместо въведение или за балканистиката като “ориенталистика”? Захващайки се с темата за балканските виждания за Европа, си давах ясно сметка, че е важно тя да бъде мислена като част от темата за критериите, чрез които даден регион се дефинира, картографира, теоретизира и обяснява. Доколкото наличните анализи на отношенията между Европа и Балканите са търсе

Световна България (Найден Шейтанов) Дългобойните оръдия на Европа и Америка през световната война разрушиха оцелялата тук-таме китайска стена между народите във всички материци. Общи кървави идеали и злокобно съжителство, в окопи, по море и въздух, запознаха белите северяни с мургави южняци, пръснаха тайнствени азиатци между дейните европейци - тласнаха полюси към екватор, меридиан срещу меридиан. Тъй, от десетина

Народопсихология - лекции Електронно-информационна система и промените в народопсихологията Идентичност – появява се през 20-те години, рожба на американски проучвания. В България се употребява като самоличност,самобитност. Определение за идентичност: Система от репрезентации, чувства и стратегии, организирани за защита на своя обект(да бъдеш самия себе си), но също така неговия контрол, проектираща мобилизация и р

География на туризма в България   І. Същност и особености на туризма Туризмът e пътуване /разходка/ с цел възстановяване и почивка. Туристическото пътуване е свързано с опознаване на нови селища и местности, на бита и културните особености на хората. Туристите попадат в нова среда и се откъсват от ежедневието си, което е дълбокият смисъл на туризма като дейност. Към туризма се отнасят и дейностите, подпомагащи

География на туризма. Понятие и значение ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА У НАС. ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ Понятието "туризъм" в най-тесния смисъл на думата означава вид спорт, при който се преодоляват известни разстояния. А в смисъл това е "обиколка", "разходка". Но под думата "туризъм" се разбира и самата дейност, свързана с пътувания и организиране на прес

География на населението в България І.Значение и особености. Населението се изследва от много науки, сред които е и географията. Тя изучава териториалните различия в количествените и качествени характеристики на общностите от хора. Населението определя производствената и териториалната структура на стопанството, използването на природните ресурси, количеството и качеството на работната сила, пазара и др. То предста

География на селищата в България І.ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ СЕЛИЩАТА са комплекс от територия, население, сгради, техническа и социална инфраструктура. Те са израз на материалната и духовната култура на обитателите им и отразяват природните и социално-икономически условия в България през различни исторически етапи. ІІ.ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛИЩАТА Върху появата и развитието на селищата в България са оказвали и ока

География на техническите култури в България І. Същност, място и значение. Техническите култури спадат към основните производства на растениевъдството в България. Названието на тези култури произлиза от факта, че те преминават през техническа /промишлена/ преработка, преди да станат суровина за индустрията /тютюнева, маслодобивна, захарна, етерично-маслена, ленено- и памуко-текстилна и др./. През ХХв. мястото и зн

География на химическата промишленост в България І. Значение и особености. Химическата промишленост е относително нов за България стопански и промишлен отрасъл, развит през последните 50 години. Днес той е структуроопределящ отрасъл на промишлеността. От неговото развитие зависи до голяма степен развитието и на останалите отрасли на НС, защото ХП осигурява ценни суровини и стоки за бита на населението. Същевременно

Писмо до Европа За моя малък, справедлив, талантлив, чалга народ Мило, непознато, европейско другарче, Пише ти Емчо, от София. Скоро аз и моят народ ще дойдем в твоето (нашето) семейство, затова искам да ти разкажа как живеем ние сега, за да има за какво да си говорим, когато сме заедно. ---- Моят народ е много хубав. Толкова е велик и стар! И не сваля от гърбината си космодиск, защото много е прегърбен - къде зара

Интересното наследство на България Когато разговарям с чужденци, често ми задават въпроса "Какво е най-характерно за България?". Винаги отговарям с българските бродерии, киселото мляко, ракията. Но всъщност смятам, че най-характерното нещо за България е трабантът. Трабантът е кола, създадена в Източна Германия около 1950 г. С много обич българите понякога наричат тази кола "кошница", защото е изработена от същия ма

Де е Българското??? Имало едно време...така започва всяка приказка. Така започва и всяка история за миналото. Така започва и моята история за това, което се случва в България. България - малка страна, с малко население, с малко планини, едно единствено моренце и един народ, който се губи в мечтите си да бъде някой друг...Един народ със славно минало, което обаче не се помни. Къде са отишли българското достойнство и

Моята причина да остана в България Полунощ. Времето, което човешкото съзнание най-често свързва с тайнствени, вълшебни неща. Времето на чудесата и сбъднатите мечти, на лудите купони и любовта. Съкровени мигове, в които всеки млад човек трябва да се забавлява с цялата си душа. Да обича и да бъде обичан. Да изпита поне за миг истинското щастие, а всички сетива да тържествуват в радостно опиянение. Защото веднъж е мла

България България - малко кътче от рая, съчетало в себе си невероятната красота на лазурното, топло море и величествените върхове на планините, покрити със снежни шапки. Разположена само на 2% от територията на Европа, България е щедро надарена от природата с изключително многообразие на пейзажа, мек, умерено- континентален, подходящ за целогодишен отдих климат, богатство на флората и фауната, многобройни лековити