Tag Archives: българска народопсихология

Балканите – криза на идентичностите и междукултурни комуникации Ивайло Знеполски: Нека в този разговор се опитаме да разсъждаваме върху проблемите на нашия регион. В международен план ние сме най-често обект на коментари и размисъл и рядко - субекти на размисъл. Консумираме пасивно един нетраен и негативен образ, който рискува да се превърне в наша същност. Напоследък участвах в един международен форум и се изумих

Психология на промяната   Родната ни социално-психологическа наука, поради късното й събуждане за активен живот, ненужно пренебрегна проблемите, дълбоко свързани с душевността на българския народ. Извън полезрението й останаха онези дълбоко специфични качества на нашата психика и характер, благодарение на които ние сме народ, оцелял през вековете на жестоко робство и на безбройни опити да бъде обезличен. Уника

Духът на отрицание у българина В днешната размирна епоха, с характер повече на разрушение, отколкото на творчество, тая тема за „дух на отрицание“ лесно би дала повод на неосведомени или на злонамерени да направят неправилни тълкувания и да пробудят неоснователни подозрения. Ето защо, ако и иначе да е излишно, ще трябва още тук да се подчертае, че настоящата студия няма никакъв допир нито с политика, нито с публици

Снобската литература е толкова вредна, колкото и чалгата   Теменуга Маринова, поет и преводач: “Снобската литература е толкова вредна, колкото и чалгата” - Г-жо Маринова, с какво ви провокира творчеството на Едгар Алън По? - Той е изключителен поет и философ, един от върховете в световната литература. Работата върху преводите му беше много трудна, защото в България до сега единственият преводач беше Георги Мих

Писмо до Европа За моя малък, справедлив, талантлив, чалга народ Мило, непознато, европейско другарче, Пише ти Емчо, от София. Скоро аз и моят народ ще дойдем в твоето (нашето) семейство, затова искам да ти разкажа как живеем ние сега, за да има за какво да си говорим, когато сме заедно. ---- Моят народ е много хубав. Толкова е велик и стар! И не сваля от гърбината си космодиск, защото много е прегърбен - къде зара

Българският модел Ако сме дали нещо на света - това е българският модел. Той е - както Хеопсовата пирамида или Вавилонската кула - нашият принос в съкровищницата на човечеството. Казано сложно - това е състояние на духа. Определен начин на мислене. Тип душевност. Казано просто - обратното на всичко това. Колумб тръгва за Индия и открива Америка. Ние тръгваме за Америка и стигаме в Индия. Все откриваме Америка и все