Tag Archives: вещества

Вещества изграждащи живата материя Предмет на БХ и патобиохимията •БХ изучава молекулните основи на живота в разнообразните му проявления – от вирусите до човека. •БХ изучава: Прочети повече “Вещества изграждащи живата материя” »