Tag Archives: видове

HTTP протокол, видове заявки, уеб сървъри и уеб браузъри Протокол за трансфер на хипертекст (англ.: 'hypertext transfer protocol', съкр. HTTP) е мрежов протокол за пренос на информация в Интранет мрежи и World Wide Web, първоначално създаден като средство за публикуване на HTML страници. Разработването на протокола е било координирано от W3C косорциума(World Wide Web Consortium) и IETF (Internet Engineering Task Fo

Банкови карти - същност и видове Видове електронни карти Кредитни карти Кредитната карта е лична или корпоративна пластмасова магнитна карта, издадена от банка, агенция или друга институция, срещу която покупката на стоки или ползването на услуги до определен лимит се минават по сметката на картата въз основа на подпис на бланка. Използва се като средство за удължаване на срока на плащане; дава право да се извърш

Кръвни клетки. Видове и устройство Характерно за кръвните клетки е голямото разнообразие, което се наблюдава както при различните организми, така и в рамките на един и същ индивид. Това се дължи на факта, че всички кръвни клетки водят началото си от разновидности на примитивни клетки в мезоглията на водните гъби. За мешестите са характерни типичните амебоцити от екскреторен и трофичен тип. В целомната течност и в к