Tag Archives: висша математика

Пищови по висша математика Въпрос- 15 . Определен интеграл Основното понятие в интегралното смятане  е понятието определен интеграл. Възниква в трудовете на Нютон и Лайбниц, като “сума на безкр малки величини”, което се е схващало по скоро интуитивно, отколкото поддаващо се на точно определение. Тази идея се оказва плодотворна за приложенията му в природните науки. Ключов момент в работатта на Н и Л е установява