Tag Archives: въздух

Човекът и замърсяването на водата, въздуха и почвата Откакто човек живее на тази земя той първо мисли за себе си и след това за околните и средата в която живее. Преди човешката цивилизация  да се развие това просто не е имало никакво значение или отражение върху околната среда. С увеличаването на хората идват и проблемите. Да вземем за пример една ливада. Преди човекът да се появи тя е свежа и девствено красива.