Tag Archives: въпроси

Развити въпроси по неврология за студенти по "Социални дейности" ОБЩА НЕВРОЛОГИЯ: 01. Въведение в неврологията: Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Неврологията се разделя на обща и специална. Общата неврология изучава анатомията, физиологията и биохимията на нервната система. Занимава се и с разстройствата предизвикани от различни патогенни аг

Конспект въпроси и отговори по "Метаболитен синдром" Хроничните заболявания имат три фази: Здраве, рисково състояние и болест. Основна цел на превантивната медицина е да увеличи шанса на здравословната и да намали шанса на патогенната алтернатива в развитието на рисково състояние. Прочети повече “Конспект въпроси и отговори по „Метаболитен синдром“” »

Въпроси по конспекта по "Фамилна терапия"   Въпрос 1: „Структура на съвременното българско семейство” В кратка българска енцикопедия семейството се определя като „съвкупност от лица ,свързани по между си с брак,родство или осиновяване,които живеят в общо домакинство”. Семейството е незаменима среда на живот на всеки индивид.То е биологично-социална структура,в която се развива човека.Аристотел нарича семейство

Общи проблеми на психическото развитие 1. Способност за развитие   Дали е уместно използването на словосъчетанието „постъпателно развитие”? Не е ли вярно, че самата дума „развитие” предполага наличието на промени в позитивна посока, т.е. постъпателност? Ако не са налице такива положителни промени, а наблюдаваме отрицателни, говорим за деградация. Ако не са налице изобщо промени, тогава имаме застой или съхраня