Tag Archives: вътрешни болест

Конспект по вътрешни болести 1. Анамнеза - план и правила при снемането й. Сегашно състояние - план и правила за изследването му. Болест, нозологична единица, патогенеза, клиника. Диагноза на болестта. Причини за грешка. Прогноза. Болнична документация. 2. Изследване на глава и патологични промени. Изследване на шия и патологични промени. 3. Основни симптоми и синдроми на заболяванията на дихателната система (кашли