Tag Archives: гръбначен стълб

Гръбначно изкривяване За такова се приема всяко трайно отклонение от нормалната форма на гръбначния стълб. Те биват: вродени и придобити. Придобитите от своя страна се делят на структурни ( патологични изменения в ГС и окололежащите тъкани) и функционални( няма органични изменения) Според посоката на изкривяването биват странични ( във фронталната равнина) и предно-задни ( в сагиталната равнина) Страничните са - ск