Tag Archives: гръден кош

Деформации на гръдния кош Гръбначните изкривявания в странична или предно-задна посока, порочното телодържание, лошата работна поза и други често пъти водят до деформации на гръдния кош. Те се отразяват неблагоприятно на естетическия вид на фигурата и на функциите на гръдните органи. Причини: -          вродени - вродени неправилни форми на костния скелет на гръдния кош - неправилни прешлени, неправилни ребра, срас