Tag Archives: действителност

След освобожденската действителност в лириката на Вазов Името на Вазов винаги е било предружавано от титлата народен поет и като такъв пред него стои нелеката задача да помага в изграждането на българската нация и да създаде устойчива културна среда, пропагандираща следосвобожденската идея. Именно  темата за светът, който поетът вижда след освобождението заема важно място в творчеството му. След освобождението Вазо