Tag Archives: депресия

Личностни разстройства Какво представляват личностните разстройства? Личностните разстройства заемат особено място в психиатричната практика. Все още се водят спорове относно това дали те трябва да се разглеждат като болестни прояви или всъщност са особеност на характера. Другото им название е психопатии или характеропатии. Най-общо личностните разстройства представляват дълбоко заложени модели на поведение, които