Tag Archives: дете

Раждане и отглеждане на дете с увреждания   Още от древността, та чак до наши дни, в почти всички познати култури съществува разделяне на хората по различни принципи. Делим се по расови, класови, съсловни, верски, полови и други признаци. Делим се на групи и подгрупи, на "ние" и "те", на "ние" и "другите". Човешката история като че ли е историята на едно голямо и все по-многообразно разделяне на хората и устан

Емоционално развитие на детето Светът на всяко едно дете е свят,изпълнен с емоции.Емоциите са форми на отражение на реалния свят,чрез които се проявява отношението на човека към живота,природата и обществото. Източници на емоциите са както външните предмети и явления,така и самата дейност на човека,неговото поведение.Емоциите се обуславят от характера на външните въздействия и от нуждите и потребностите на човека,о