Tag Archives: дихателна система

Заболявания на дихателната система От гледна точка на физиологията имаме два вида дишане: външно и вътрешно. При външното дишане имаме три основни момента: въздухообменът при вентилацията с поемането и издишването на въздуха; разпределението на въздуха в отделните части на БД; дифузия – преминаване на кислорода от алвеолите в кръвта. При вътрешното дишане има два момента: преминаването на кислорода от кръвта в тъка