Tag Archives: дихателни проблеми

Специални сестрински грижи за пациенти със заболявания на дихателната система Какво представлява дихателната система? Дишането (поглъщане на кислород и отделяне на въглероден двуокис) е основна жизнена функция, присъща за повечето живи организми. Посредством този физиологичен процес в организма постъпва кислород, необходим за осъществяването на голямата част от биохимичните процеси в ролята на окислител. Посредств