Tag Archives: европа

Българските национализми и европейската интеграция 1. Множеството значения на понятията за национализъм и множеството национализми Понятието за национализъм на много места в света не се гледа с добро око. Отъждествява се с ксенофобия, агресивност и шовинизъм, с демонстрация на превъзходство на своята нация над останалите. Това е особено типично за страна като нашата, в която периодът след 1944 г. е време на лекуван

Световна България (Найден Шейтанов) Дългобойните оръдия на Европа и Америка през световната война разрушиха оцелялата тук-таме китайска стена между народите във всички материци. Общи кървави идеали и злокобно съжителство, в окопи, по море и въздух, запознаха белите северяни с мургави южняци, пръснаха тайнствени азиатци между дейните европейци - тласнаха полюси към екватор, меридиан срещу меридиан. Тъй, от десетина

Писмо до Европа За моя малък, справедлив, талантлив, чалга народ Мило, непознато, европейско другарче, Пише ти Емчо, от София. Скоро аз и моят народ ще дойдем в твоето (нашето) семейство, затова искам да ти разкажа как живеем ние сега, за да има за какво да си говорим, когато сме заедно. ---- Моят народ е много хубав. Толкова е велик и стар! И не сваля от гърбината си космодиск, защото много е прегърбен - къде зара