Tag Archives: живот

Какъв е смисълът на моя живот? - Есе Kакъв е смисълът на моя живот? Това е въпросът, който всеки човек си задава през различните периоди от своя живот, когато спира погледа си в миналото и усмисля постигнатото. Аз не бих могъл да отговоря еднозначно какъв е смисълът на моя живот, тъй като в различните етапи от моето съществуване аз съм имал различни мечти, желания и цели, които са ми давали стимул да продължавам на

Клетката - основна единица на живота 1. Цели Автор Проф. Тодор Николов Цели на преподавателя: В тази преговорна глава се прави кратък преглед на изученото в химията и биологията. Затова целите са да се акцентира на значението, видовете, състава и структурната организация на клетките, да се въведе представата за протичащите в тях метаболитни процеси и да се разгледат примери за значението на тези знания за клиниката

Човек се ражда, за да даде другиму любов Есе Любовта-най-древният инстинкт на хората. В момента, в който човек се роди, се привързва най-напред към родителите си, по-късно към приятелите си, по-късно тази "приятелска обич" прерасттва в нещо по-голямо-човек се жени, сдобива се с деца и...всичко започва отначало. Първата любов, която изпитваш, е към семейството ти-това ти е заложено като инстинкт. Към приятелите си с