Tag Archives: земята

Геомагнитно поле на Земята 1.Елементи на геомагнитното поле Сьществуването на геомагнитно поле на Земятя е било известнопреди повече от 1000 години от нашата ера;оттогава е известно и приложението на компаса. Магнитната стрелка, окачена да се люлее свободно около центъра натежеста й, заема във всяка точка от пространствотоопределено направление, като се установявапо допирателна по силовата линия на Земното на магни