Tag Archives: значение

География на туризма. Понятие и значение   ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА У НАС. ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ Понятието "туризъм" в най-тесния смисъл на думата означава вид спорт, при който се преодоляват известни разстояния. А в смисъл това е "обиколка", "разходка". Но под думата "туризъм" се разбира и самата дейност, свързана с пътувания и организиране

Витамини Витамините са особени органични вещества с разнообразен химичен състав и са от изключителна важност за живота на човека. Всеки човек трябва да получава с храната си около двадесет витамина. Недостигът им или прекомерният им излишък води до най различни заболявания. Потребността им се увеличава при повишено физическо или умствено натоварване по време на заболявания, бременност, рано на пролет и др. Витамин

Кръвни клетки. Видове и устройство Характерно за кръвните клетки е голямото разнообразие, което се наблюдава както при различните организми, така и в рамките на един и същ индивид. Това се дължи на факта, че всички кръвни клетки водят началото си от разновидности на примитивни клетки в мезоглията на водните гъби. За мешестите са характерни типичните амебоцити от екскреторен и трофичен тип. В целомната течност и в к

Значение на зрението, зрителни функции. Зрението е един от основните анализатори на организма, обезпечаващ предимно получаването на динамична информация за околния свят. Чрез зрителната модалност се осъществява рецепция на светлинна енергия, различават се предмети, явления и техните признаци- цвят, форма, величина, отдалеченост, направление, покой и движение, пространствени позиции. Зрителната функция има важна рол

География на туризма. Понятие и значение ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА У НАС. ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ Понятието "туризъм" в най-тесния смисъл на думата означава вид спорт, при който се преодоляват известни разстояния. А в смисъл това е "обиколка", "разходка". Но под думата "туризъм" се разбира и самата дейност, свързана с пътувания и организиране на прес