Tag Archives: Иван Вазов

“Бяха сред обществото, но бяха в пустиня” (“Немили  - недраги” Иван Вазов)             Любимата тема на Иван Вазов в най-значителните му творби е героизмът и самопожертвуванието на българина в последните години на турското робство. В повестта “Немили – недраги” писателят пресъздава живота на българските емигранти в Румъния – хъшовете, които безкористно и всеотдайно служат на майка България. Във втора глава на повес

Мъченическият и героичен живот на хъшовете според първа глава на повестта “Немили – недраги” Иван Вазов          Любимата тема на Иван Вазов в най-значителните му творби е героизмът и самопожертвуванието на българина в последните години на турското робство. В повестта “Немили – недраги” писателят пресъздава живота на българските емигранти в Румъния – хъшовете, които безкористно и всеотдайно служат на майка България

След освобожденската действителност в лириката на Вазов Името на Вазов винаги е било предружавано от титлата народен поет и като такъв пред него стои нелеката задача да помага в изграждането на българската нация и да създаде устойчива културна среда, пропагандираща следосвобожденската идея. Именно  темата за светът, който поетът вижда след освобождението заема важно място в творчеството му. След освобождението Вазо

"Една българка” от Иван Вазов Иван Вазов променя заглавието на разказа от „Челопешката гора” в „Една българка”. Тази промяна ни насочва към основните акценти, които авторът поставя, към посланието, което отправя към своите читатели. Вазов е озаглавил своя разказ „Една българка”, защото чрез него разказва за постъпката на добра жена, която в дните ва Априлското въстание се опитва да помогне на своя сънародник и внуч