Tag Archives: илиада

Сравнителни характеристики - Илиада Човекът и войнът разкрити в образите на Ахил и Хектор. (сравнителна характеристика) Ахил и Хектор, двамата най-прочути герои в "Илиада", са носители на всички качества, които печелят всеобщото признание и уважение на околните.Наред с храбростта, издръжливостта и дори жестокостта на войните, те носят в себе си и най-нормалните човешки черти. Aхил е син на цар Пилей и богиня Тетида

Омировата поема “Илиада” – енциклопедия за живота и мисленето на древните гърци   В поемата “Илиада” Омир пресъздава живота и разкрива нравствената същност на човека в античния свят. Творецът рисува една епична картина на своето време, своеобразно съчетание на войнска мощ и моменти на примирие. Омир вниква в душите на своите герои, силни, противоречиви и честолюбиви характери. Техните действия са дълбоко мотивирани