Tag Archives: интелект

Mодел на познавателното развитие на децата - Ж.Пижае Пиаже е биолог по образование и това го довежда до идеята да съотнесе, това че организмите се адаптират към околната среда, към детското мислене. Пиаже предполага, че познавателното (когнитивното) развитие се определя от три процеса: акомодация, асимилация и равновесие. Акомодацията е процес на адаптиране на позвателните схеми за разглеждане на света (общи поняти