Tag Archives: информационни технологии

Excell - електронни таблици 1. ТЕОРЕТИЧНО ЯДРО Електронните таблици (ЕТ) имат структурата на обикновени двумерни таблици върху лист хартия. Програмните пакети, които ни осигуряват въз­можност да работим с ЕТ, се наричат таблични процесори. Един от най-популярните таблични процесори е Excel. Прочети повече “Excell – електронните таблици” »

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ 1. ТЕОРЕТИЧНО ЯДРО 1.1. Основни понятия Компютър – Устройство с програмно управление, с което се автоматизират основните информационни дейности: събиране, обработка, съхранение и разпространение на информацията. Прочети повече “Компютърни системи (теория)” »

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ 1. ТЕОРЕТИЧНО ЯДРО Предназначение на операционните системи: Всяка операционна система (ОС) представлява съвкупност от програми, проектирани да работят съвместно, за да изпълняват основните функции и да управляват ресурсите на компютъра с оглед на ефективното им използване при изпълнение на програми. На ОС може да се гледа като на “обвивка”, която скрива хардуера, а на потребителя предоставя удоб

ASCII КОДОВЕ Windows ANSI (ASCII) - Набор от символи Dec Hex Char Code 0 00 Ђ NUL 1 01 Ђ SOH 2 02 Ђ STX 3 03 Ђ ETX 4 04 Ђ EOT 5 05 Ђ ENQ 6 06 Ђ ACK 7 07 Ђ BEL 8 08 Ђ BS 9 09 Ђ HT 10 0A Ђ LF 11 0B Ђ VT 12 0C Ђ FF 13 0D Ђ CR 14 0E Ђ SO 15 0F Ђ SI 16 10 Ђ SLE 17 11 Ђ CS1 18 12 Ђ DC2 19 13 Ђ DC3 20 14 Ђ DC4 21 15 Ђ NAK 22 16 Ђ SYN 23 17 Ђ ETB 24 18 Ђ CAN

Двуядреният процесор на Intel Intel обяви вчера приключването на първоначалните разработки на двуядрeни процесори. През Q2 на годината компанията ще предложи два отделни двуядрени продукта и приспособени за двуядрени процесори чипсети за фамилиите процесори Pentium, включително Pentium processor Extreme Edition. Последният ще включва Hyper-Threading и ще може да обработва до 4 софтуерни потока едновременно. Тези пр