Tag Archives: историческо-културно

Историко-културологични особености на българското книгоиздаване през епохата на Възраждането и след Освобождението. Книгоиздаване и масова комуникация през ХХ в. I.Българското книгоиздаване започва своето развитие с 300 г. закъснение след откриването на книгопечатането от Гутенберг. Причината за закъснението е Османското владичество. В условията на липса на държавност, липса на институции, които да подкрепят книгоп