Tag Archives: история на града

Стара Загора ГЕОГРАФИЯ Стара Загора е един от големите градове в страната. Намира се в Южна България — северна ширина 42с25', из­точна дължина 25°38'и надморска височина 197 м. Разполо­жен е на висока тераса, наклонена на юг и изток. На юг от града се простира равното Старозагорско поле, в което виреят зърнени и маслодайни култури: ориз, памук, смокиня, лаврово дърво, нар, бадеми, райска ябъл­ка и   др. Тук се отгл