Tag Archives: класификация

Психоаналитична теория за нагоните: класификация Психоаналитичната теория приема, че психичните  процеси се подхранват и подтикват от нагонни пориви. Фройд развива психологичните си теории предимно на физиологична основа. От публикуваната му кореспонденция, се виджда, че в началото на 1890 г. той прави амбициозен  опит да създаде нещо като физиологична психология /Freud, 1954/. Въпреки, че фактите не му позволяват

Протозоози Обща характеристика на протозоите. Класификация Протозоoзите се причиняват от едноклетъчни паразити, които са сложно ус­троени еукариотни организми в резултат на дълга еволюция. Произлезли са от прокариотни предшественици (от рода на бактериите и синьозелените водорас­ли), с които имат значителен брой общи белези. Протозоите са уникални организми. Функционално представляват самос­тоятелен организъм, а в