Tag Archives: конспект

Ортопедия /развити въпроси по конспекта за "Социални дейности" Въпрос 1: Ортопедични заболявания. Вродени аномалии на ОДА Аномалиите на горните крайници се срещат сравнително рядко. Тяхното разнообразие е твърде голямо, но много оттях нямат практическо значение и не изискват специално лечение. Аномалиите на долните крайници се срещат по-често, отколкото тези на горните крайници. Смутена ембриогенеза е основната при

Развити въпроси по неврология за студенти по "Социални дейности" ОБЩА НЕВРОЛОГИЯ: 01. Въведение в неврологията: Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Неврологията се разделя на обща и специална. Общата неврология изучава анатомията, физиологията и биохимията на нервната система. Занимава се и с разстройствата предизвикани от различни патогенни аг

Конспект въпроси и отговори по "Метаболитен синдром" Хроничните заболявания имат три фази: Здраве, рисково състояние и болест. Основна цел на превантивната медицина е да увеличи шанса на здравословната и да намали шанса на патогенната алтернатива в развитието на рисково състояние. Прочети повече “Конспект въпроси и отговори по „Метаболитен синдром“” »

Конспект по вътрешни болести 1. Анамнеза - план и правила при снемането й. Сегашно състояние - план и правила за изследването му. Болест, нозологична единица, патогенеза, клиника. Диагноза на болестта. Причини за грешка. Прогноза. Болнична документация. 2. Изследване на глава и патологични промени. Изследване на шия и патологични промени. 3. Основни симптоми и синдроми на заболяванията на дихателната система (кашли

Конспект пo хирургия за медицински сестри 1.Планова и спешна хирургия - предмет. Устройство на операционен блок. Предоперативен период и следоперативно наблюдение на болните. 2. Диагностично-инструлментални методи в хирургията - ултразвукови, рентгенови и ецдоскопски. 3. Асептика и антисептика. 4. Травматичен Шок - определение, етиопатогенеза, патосризиология, клиника, диагноза, първа медицинска помощ. Лечение. 5.

Анестезиология - конспект Анестезия. Определение, същност, задачи. Видове анестезия (обща, местна). Инхалационна . Венозна . Балансирана. CecTpHHocn грижи, задължения, поведение.  Местаа аналгезия. Контактна, инфилтрационна, бшхова Спинална и епитурална аналгезия.  Подлотовка на болен за анестезия и операция. Премедикнция. Организация и задължения на медицинската сестра в оперативни и неолеративни дни. Асептика и

Въпроси по конспекта по "Фамилна терапия"   Въпрос 1: „Структура на съвременното българско семейство” В кратка българска енцикопедия семейството се определя като „съвкупност от лица ,свързани по между си с брак,родство или осиновяване,които живеят в общо домакинство”. Семейството е незаменима среда на живот на всеки индивид.То е биологично-социална структура,в която се развива човека.Аристотел нарича семейство

Общи проблеми на психическото развитие 1. Способност за развитие   Дали е уместно използването на словосъчетанието „постъпателно развитие”? Не е ли вярно, че самата дума „развитие” предполага наличието на промени в позитивна посока, т.е. постъпателност? Ако не са налице такива положителни промени, а наблюдаваме отрицателни, говорим за деградация. Ако не са налице изобщо промени, тогава имаме застой или съхраня