Tag Archives: концепция

Концепция за промоция на здравето Ако си отговорим на главния и основен въпрос в медицината – от какво непосредствено зависи здравето , ние ще намерим ключа , с който до голяма степен можем да решим проблемите на здравето и неговите стратегически цели. Отговорът на този въпрос е възможен благодарение на успехите на съвременната медицина и преди всичко на комплексните медико-социални и епидемиологически изследвания.

Концепция за промоция на здраве – здравна мотивация Промоция на здраве е обединяващо понятие, включващо вземане на решения и мерки за промяна и подобряване на  определени фактори, влияещи върху здравето с участието както на отделния индивид, така и на цялото общество, за постигане на пълно съответствие между средата и здравето.  Терминът включва не само въздеиствието на индивида върху определени фактори , но също т

Необходимостта от консултиране и обучение на бъдещите родители и разкриване на специализирани курсове   Променилите се демографски условия и социално-икономическа среда налагат да се подходи по нов начин към прилаганите досега принципи на отглеждане и възпитание на децата в доучилищна възраст. Разширява се кръгът на обектите и субектите на възпитателния процес – частни детски градини, детски кътове в обществен