Tag Archives: кооперацията

Теории и школи за теорията на кооперацията Теорията на кооперацията се създава като процес, съпътствуващ възникването,  еволюцията и развитието на кооперацията и на кооперативното движение. Характерно за нея е, че тя се изгражда въз основата на идеи, отделни теории и школи за теорията на кооперацията, но не е механичен сбор от тях. Критерий за истиността на теорията е практиката. За създаването на теорията на коопе