Tag Archives: легенда

Легенда за основаването на гр.Ахтопол Придружен от синовете си, Посейдон пръв пристигна на Олимп за съвeта на боговете. Когато той отиде при Зевс, синовете му приеха човешки образ и най-красивият от тях беше Делфин. Разхождайки се, те видяха на една осветена и стоплена от слънцето поляна три девойки да се люлеят в три златни люлки. Делфин се доближи до едната, усмивката на която грееше като слънце и моментално стоп