Tag Archives: личността

Теория за личността Теория, това е модел на реалността, който ни предлага да разберем, обясним, предскажем и контролираме тази реалност. В учението за личността тези модели са обикновено словесни (понякога са графични, символични, математически и др.) Различните модели фокусират върху различни аспекти на теорията. Хуманистите и екзистенциалистите са склонни да наблягат на разумната част. Те вярват, че голяма част о

Ресурси на личността Развитието на духовния личностен потенциал е защитният механизъм срещу употребата на наркотици и зависимостта от психоактивни вещества. От психологическа гледна точка към най-важните ресурси  на личността се отнася представата на човека за самия себе си, неговата Аз-концепция. Тук се включват сериозните и важни въпроси, които човек решава през целия си живот. Кой съм аз? Кой си ти? Какви чувств

Човекът - Есе Човекът е наистина труден за разбиране. Биологично той не се различава съществено от останалите бозайнци, но въпреки това притендира, че заема върховата точка в еволюционната пирамида, заради неприсъщото за другите видове отношение към себеподобните. За това в езикът на хората са се появили думи и изрази, класифициращи подобно поведение: „хуманно отношение”, „човещина”, „състрадание” и т.н. Но връщайк