Tag Archives: логистика

Икономика на логистичните дейности   Взаимодействие между производство, потребление и обръщение Производството е единство на 2 взаимосвързани страни-между хората и природата и между хората в процеса на производството. Взаимодействието на хората с природата представлява материално-веществената страна на производството, а взаимодействието между хората образува социалната страна на производството. Наличието на двете с